Så är då sommaren förbi och ett nytt läsår har tagit vid. Ett läsår med många förväntningar, förhoppningar men också utmaningar för både elever och lärare. Jag har skrivit ner några goda råd som jag, med min erfarenhet, tycker är viktiga saker för läraren att tänka på i all undervisning men särskilt med tanke på undervisningen av barn med inlärningssvårigheter.

Eleverna i de lägre årskurserna kan ibland tycka att det är jobbigt att få nerskrivet en berättelse. Detta hände en pojke i åk 2. Klassen hade fått en given rubrik utgående från vilken eleverna sedan skulle skriva sin egen berättelse. Pojken ifråga bara tummade på pennan utan att få något till pappers. Pojken fick följa med mig till ett avskilt rum där han muntligen berättade sin berättelse medan jag skrev ner den. Till följande dag hade jag renskrivit berättelsen och pojken fick själv läsa upp den. Han sken upp då han upptäckte att den skrivna berättelsen var den samma som han hade berättat för mig. Orsaken till att pojken inte fick någonting skrivet i klassen var, att han tyckte och trodde att man måste formulera sig speciellt fint i skrivning, finare än om man framställer berättelsen muntligt. Nästa gång de skulle skriva en berättelse i klassen, skulle han tänka på att skriva som om han berättade alltsammans för mig. Pojken klarade skrivningen fint i fortsättningen.

Att få struktur i en skriven berättelse är inte alltid så enkelt för eleverna i de lägre årskurserna. Som hjälp för detta har jag förstorat, laminerat och hängt upp i klasserna en Berättardino. Berättardino kan påminna eleverna om att en berättelse skall ha en inledning (När? Var? Vem?), en handling (Vad hände?) och en avslutning (Hur slutade det?).

Ibland kan det bli aktuellt att i skrivning repetera redan tidigare inlärda moment. Här är ett förslag till Återinlärning – skrivning.

Jag önskar alla en trevlig inledning på det nya läsåret.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.