KSS diktamen 2

Våren 2012 genomfördes en finlandssvensk normering av skrivprovet KSS Diktamen åk 2, som nu fått den redigerade titeln ”KSS diktamen 2”. I handledning till provet ingår själva provet, instruktioner för lärare och elever, normeringsresultat och en teoretisk översikt av stavningsutvecklingen.

Handledningen kan beställas hos förlaget Lärum i Vasa. På förlagets hemsida kan man ladda ner elevernas svarsblankett och en sammanställningsblankett. Eftersom Lärum ansvarar för distributionen av handledningen till det normerade provet, blir det motsvarande ”gamla” provet borttaget från webbplatsen. Kvar finns dock all statistik som berör genomgångarna av provet i Vasa, Korsholm och Umeå åren 1981, 1991 och 2001.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.