- Kjell Staffans - https://www.kjellstaffans.fi -

Material

Material

Läs först denna viktiga information om utskrift av PDF-filer!

Allmänt om läsning och språkstimulans

Nybörjarundervisningen i åk 1

Kartläggningar

Lång och kort vokal

Rättstavning

Övningar

Matematik

Motorik

Övrigt