Läsinlärning – sammanljudning – tågmetodik

Sammanljudningen av enskilda bokstäver till ord är en teknik som både nybörjare och mera erfarna läsare behöver kunna. Speciellt nybörjarläsaren kommer att träffa på nya ord som ännu inte har befästs som ordbilder och därför heller inte kan läsas automatiskt.

Sammanljudningen innebär att man kopplar ihop bokstäverna från vänster till höger utgående från hur bokstaven låter. Sammanljudningen underlättas ju längre eleven hunnit i att automatisera sambandet mellan en skriven bokstav och dess motsvarande ljud.

Tåget

För att för nybörjarläsarna visa hur man kan göra då man läser ett ord, har jag gjort ett tåg (utan lok). Fyra tågvagnar målade i granna färger är limmade på hård kartong (kan också lamineras). På varje vagn finns en liten genomskinlig ficka att sätta lösa bokstäver i. Tågvagnarna hänger i knäppen på en gardinskena. Skenan är fäst med hållare i vardera ändan på en tunn, svartmålad bräda, cirka 20cm x 100cm.

Ett tunt snöre är fäst vid knäppet i vagnen längst till vänster. Snöret går genom alla andra knäppen och genom öglan på en stoppare längst ut till höger på skenan där ändan av snöret hänger ner. Drar man i snöret, rör sig vagnen längst till vänster åt höger. Då den här vagnen tar i följande vagn, rör sig den också mot höger. Till sist rör sig alla vagnar från vänster till höger. Rörelsen är alltså densamma som då man läser.

I övre kanten på brädan finns två öglor som gör att man kan hänga upp anordningen i klassrummet.

Ladda ner en schematisk bild av tåganordningen här.

Tågmetodik

 1. Placera vokalen a i fickan på vagnen längst till vänster. Låt de andra vagnarna stå parkerade längst till höger. Dra sakta i snöret för att visa hur vagnen med a låter då den rör sig. Backa vagnen för hand och upprepa övningen tillsammans med barnen. I alla övningar gäller att läraren först ensam visar övningen för att därefter upprepa den tillsammans med barnen.
 2. Gör på samma sätt med andra vokaler.
 3. Placera ett hålljud, t.ex. l i vagnen längst till vänster. Gör som i punkt 1. Visa att man bara ”låter”, ljudar på bokstaven i vagnen. Man använder alltså inte bokstavens namn. Öva med andra hålljud på samma sätt.
 4. Placera a längst till vänster och l i följande vagn en bit från a-vagnen. Kör med a och ljuda. Genast då a-vagnen kopplar ihop med l-vagnen börjar man ljuda på l: aaaaaalllllllll. Det skall inte uppstå någon paus vid sammankopplingen utan a övergår smidigt i l.
 5. Låt a och l byta plats. Gör som i punkt 4: llllllllllaaaaaa
 6. Variera övningarna med olika vokaler och hålljud.
 7. Kör tåget med de tre vagnarna s – o – l. Låt vagnarna först stå en bit från varandra. Låt s koppla ihop med o utan att det uppstår någon paus. Ingen paus heller då o kopplar ihop med l.
  Någon elev vet kanske vilket det riktiga ordet blev då man körde med bokstäverna s-o-l. Skriv upp ordet på tavlan: sol. Sätt fingret under s och säg: ”Nu kör vi som med tåget.” Ljuda medan du för fingret under ordet sol från vänster till höger. ”Vad blev det för ett ord?” Man kan be eleverna förklara vad ordet betyder eller att säga det i ett naturligt sammanhang för att få bekräftat att eleverna förstått ordet.
  I övningarna kan man naturligtvis använda versaler i stället för här använda gemena bokstäver.
 8. Förklara för eleverna att så här kan man göra då man skall läsa ett ord: ”Sätt fingret under första bokstaven i ordet och kör som med tåget.”

Efter hand som eleverna förstår principen med sammanljudningen lämnar man bort tågövningarna. Genom fortsatt lästräning kommer eleverna att succesivt få ett ökat förråd av ordbilder, som gör att läsningen kommer att flyta allt bättre. Hakar det upp sig vid läsningen av ett enskilt ord kan man uppmana eleven att köra genom ordet som med tåget.

Sammanfattning av övningarna

 1. Vokaler
 2. Hålljud (l s m v n f r j)
 3. Vokaler + hålljud
 4. Hålljud + vokaler
 5. Vokaler + stötljud (b p d t k m.fl.)
 6. Stötljud + vokaler

Stötljuden kan man inte hålla ut på. I övning 6 brukar jag uppmana eleverna att hålla stötljudet färdigt i munnen. Då vagnen med stötljudet kopplar ihop med vokalvagnen, öppnas munnen och stötljudet och vokalen kopplas samman:

Obs 1: Använd alltid bokstavens ljud, inte dess namn.
Obs 2: Ingen paus mellan ljuden vid sammankopplingen.
Obs 3: Visa alltid själv först.

Printa denna sida Printa denna sida
 

One Response to Läsinlärning – sammanljudning

 1. kjell skriver:

  Hej Mercedes! Tack för den positiva responsen! Lycka till med jobbet, hälsar Kjell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.