Högfrekventa ord

Att öva att både läsa och skriva högfrekventa ord är ett bra sätt att förbättra sin läsning och skrivning. Ju mer man övar orden desto större är sannolikheten att orden befästs som ordbilder. Då är det också troligt att orden både läses och skrivs rätt. 234 högfrekventa ord finns här samlade, dels på sidorna 1-13 (se Resurser), dels som ett skilt läsprogram. Orden är insatta i stigande svårighetsgrad.

Sidorna kopieras, lamineras och klipps till ordkort. Varje enskild sidas kort får bilda en omgång kort. Vid kopieringen används gärna färgat papper i en ljus nyans för att undvika den skarpa kontrasten mellan svart text och vitt papper.

Förslag till övningar

Läsprogram
Orden ordnade i separata grupper för träning med datorns hjälp.

Inledande läsövning
En hel laminerad sida får utgöra underlägg. Samma sidas klippta kort ligger med texten neråt. Ett ord i taget vänds, läses och placeras på motsvarande ord på underlägget. Tävling: Eleven väljer en av ordstaplarna på underlägget, en annan tilldelas en kamrat och den tredje får läraren. Vilken rad blir först full? Vem vinner efter fem eller tio omgångar? Resultaten kan föras in på Protokoll. Kamraten och läraren behöver inte delta aktivt för att det ändå skall bli en tävling.

1. Memory
Orden på en av sidorna 1-13 kopieras i dubbel uppsättning. Korten läggs med texten neråt. Hitta par! Varje kort som vänds måste läsas högt. En svårare variant får man om man tar med flera omgångar ordkort under samma spelomgång.

2. Läsövning I
Som i övning 1 utgår man också här från två omgångar identiska kort. Ena omgångens kort radar man ut i två lodräta staplar med texten uppåt en bit från varandra, 9+9. Spelarna väljer varsin stapel. Den andra omgångens kort vänder man med texten neråt. Spelarna tar turvis upp ett kort, läser det högt och placerar det vid motsvarande kort i någon av staplarna. Man sätter alltså ut kortet också om det motsvarande ordet finns i motspelarens stapel. Den stapel som först har alla ordparen har vunnit. Vem som helst av de tävlande kan vinna eftersom det är slumpen som avgör detta.

3. Läsövning II
Alla kort ur en eller flera omgångar ordkort ligger med texten uppåt. En vuxen (kan stå bakom barnet) läser ett ord i taget. Barnet upprepar och vänder ner det aktuella ordet. Fortsätt tills alla kort är vända. Om barnet vill göra detta till en tävling, där han får tävla med sig själv, tar man tid på hur länge det tar innan alla ordkort är vända. Barnet försöker sedan slå sitt eget rekord.

4. Läsövning III
Den vuxna sitter framför barnet och visar ett ord i taget. Barnet läser ordet. Till en början får barnet god tid på sig att läsa ordet. Efterhand kan man öka takten för presentationen av orden. Barnet får då träning i att läsa orden som ordbilder i stället för att ljuda genom orden bokstav för bokstav.

Träna gärna orden i en omgång kort (1-13) så många gånger att alla orden blir rätt lästa.

5. Skrivövning
Ett antal högfrekventa ord blir hemläxa som övning inför en diktamen i skolan. Diktamen kan bestå av orden som varit hemläxa eller av meningar, där de övade orden ingår. Meningarna kan barnen, under lärarens ledning, själva få hitta på.

6. Skriv- och läsövning
Utgående från ett antal givna högfrekventa ord gäller det att skriva en liten berättelse där alla givna ord ingår. Berättelsen kan renskrivas på dator och läsas upp inför klassen. Eleverna kan göra uppgiften var för sig eller bilda små grupper.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.