Läsundervisning i åk 1 i Svenskfinland

År 1997 publicerades en undersökning [1] om läsundervisningen i åk 1 i Svenskfinland. Figuren nedan är en bearbetning av en motsvarande figur (Figur 28) i denna undersökning. Jag citerar text ur denna undersökning där också hänvisning till figuren framgår:

Vägar till god läsfärdighet hos elever i åk 1 i Svenskfinland

Vi har i denna studie strävat till att söka mönster som kan förklara de finlandssvenska elevernas konstaterade goda läsfärdighet med betoning på metoder och material i läsundervisningen samt lästräningen. I det följande diskuteras utgående från Figur 28 mönster i läsundervisning som utgående från vår studie bidrar till denna höga läskunnighetsprocent i Svenskfinland.

Genom enkätundersökningen har vi kunnat kartlägga läsfärdigheten hos 68,8% av samtliga elever som gick i åk 1 läsåret 1995 – 1996. Resultatet visar att 24,7% av eleverna var läskunniga vid skolstarten medan 96,9% av eleverna var läskunniga i slutet av årskurs 1. Ett klart mönster är att ca en fjärdedel av årskursens elever var läskunniga vid skolstarten medan endast ca 3% av eleverna inte var läskunniga i slutet av det första skolåret. Eftersom ca 97% av eleverna utgående från denna studie kan läsa i slutet av årskurs 1 tyder detta bl.a. på att läsning prioriteras i den finlandssvenska skolan, som är en del av den finländska skriftspråkskulturen där läsförmåga sedan länge värderats högt.

En uppföljande undersökning [2], som också finns på Internet, gjordes 2005 och som i stort stöder resultaten i den tidigare kartläggningen vad gäller metoder, material, träning osv. De förändringar som skett är bland annat en större användning av datorer eller annan medieteknik, likaså en större användning av barnlitteratur i undervisningen (jfr sid 76 i undersökningen).

Klicka på figuren nedan för att förstora.

Referenser

  1. Björkman, L. & Isaksson, S (1997). Läsundervisning i åk 1. Lägeskartläggning läsåret 1995-96 om läsfärdighet, läsinlärningsmetoder, läsinlärningsmaterial och lästräning i åk 1 i Svenskfinland (Utbildningsstyrelsen, Helsingfors).
  2. Karlsson, S. (2005). Läsundervisning i Svenskfinland i början av 2000-talet (Utbildningsstyrelsen, Helsingfors).
Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.