Läsandets onda cirkel

Den här illustrationen vill uppmärksamma den situation ett barn, som inte tycker om att läsa, kan hamna i. Att bli en god läsare fordrar mycket övning. Tycker barnet inte om att läsa uteblir den viktiga träningen. Men det går att bryta den onda cirkeln genom stimulans och uppmuntran.

Jag har använt den här illustrationen på de lägre årskursernas föräldramöten.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.