Hemliga rutor

Resurser:

Hemliga rutor är övningar i ljudanalys för elever i årskurserna 1-2 och för elever i behov av extra stöd. Att kunna identifiera språkljud i det talade ordet och kunna överföra dessa språkljud till motsvarande skrivna tecken är viktigt för läs- och skrivutvecklingen. Detta är en del av det som man allmänt kallar fonologisk medvetenhet.

Elevbladet i Hemliga rutor består av sex rutfält, vilka klipps isär och häftas till ett litet häfte i den ordning de finns på elevbladet.

Lärarbladet upptar förslag till ord som kan ingå som övningsord.

Arbetssätt

Exempel: övningsordet ROS. Första sidan med de tre små rutfälten överst finns uppslaget hos eleven. Läraren uppmanar eleven att lyssna noga på vilket ljud som hörs först i ordet ris. ”Skriv den bokstaven i första rutan. Vilket är det andra ljudet du hör i ordet mos? Skriv den bokstaven i den andra rutan. Vilket ljud hör du sist i ordet vas? Skriv den bokstaven i den tredje rutan. Vilket ord blev det av bokstäverna i de tre rutorna? ROS. Skriv ordet ROS på raden längst ner på sidan. Rita och måla en ROS mitt på sidan.”

Till varje övningsord finns på lärarbladet också en svårare variant av ljudanalys. Till övningsordet ROS utgår man då från orden kors, stor och flaska.

Också om bokstäver inte ”låter” så kan det ibland vara enklare för eleven att förstå övningen om man säger t.ex. ”Vilken bokstav hör du först i ordet ris? Skriv den bokstaven i första rutan.” Positionen för det ljud som eleven skall koncentrera sig på kan läraren förtydliga genom att på sina fingrar, eller på annat sätt, visa vilket ljud det är fråga om.

Övningen kan göras med enskild elev, med grupp eller hel klass. Gör man övningen med hel klass måste man först tala om för eleverna att det är fråga om en tyst övning där var och en av eleverna tyst och i lugn och ro skall få fundera på svaret, inte ropa ut det inför hela klassen. Det är också viktigt att läraren eller annan personal hjälper de elever som har svårt att hitta de rätta bokstäverna som skall bilda det nya ordet så att allt är rätt innan ordet skall skrivas och illustreras. Detta är viktigt för den enskilda elevens självkänsla. Fördela övningarna i ett häfte på flera övningstillfällen.

För elever i behov av extra stöd är det mycket bra att göra övningen enskilt, one-to-one. Då finns det stora möjligheter för läraren att analysera elevens strategier vid ljudanalysen och också hjälpa honom/henne.

Titelbladets Hemliga rutor får gärna färgläggas med färgpennor som en liten finmotorisk övning.

Fonologisk medvetenhet kan man läsa mera om i boken ”God läsutveckling”, skriven av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin, Natur och Kultur.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.