Läsprov åk 2-3

För att göra en kartläggning av läsningen i åk 2-3 har jag använt läsproven ”Vilken bild är rätt” av Ingvar Lundberg, Natur och Kultur och ”Bokstavskedjor” och ”Ordkedjor”, vilka är delprov ur ”Läskedjor” av Christer Jacobson, Psykologiförlaget.

”Vilken bild är rätt” är ett prov i läsförståelse där meningar skall paras ihop med bilder. Provet, handledningen och normerna finns i samma häfte.

”Bokstavskedjor” ger upplysning om hur snabb en elev är i att hantera bokstäver som inte skall läsas medan ”Ordkedjor” ger upplysning om en elevs ordavkodningsförmåga.

Alla de tre proven kan genomföras vid samma provtillfälle.

Råpoängen, som överförs till staninepoäng, kan ge en god bild av en elevs läsning.

Som diagnosinstrument kan proven hållas när som helst under läsåret. Vill man också jämföra resultatet med de normerade värdena för proven, skall proven hållas i oktober-november.

sammanställningsblanketten för de tre proven anger P pojkarnas medelvärde och F flickornas medelvärde.

Printa denna sida Printa denna sida
 

3 Responses to Läsprov åk 2-3

  1. Mona Nilsson skriver:

    Vill gärna ta del av de 3 proven men var hittar jag dem ? Mvh Mona

  2. Rudayna skriver:

    Jag undrar när det gäller vilken bild är rätt? elever som har svenska som andra språk , skulle man ge de mer än 10 min att svara på alla bilder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.