Lång och kort vokal

Introduktion
Kartläggningsprov
Övningar
Bingo
Regelsammanfattning

Introduktion

År 2001 gjorde jag en undersökning av rättstavningsförmågan hos elever i åk 2 i Vasa, Korsholm och Umeå. Av resultatet framgick att flest problem vållade ord med lång och kort vokal. Eleverna var/är framför allt osäkra på hur konsonanten/-erna skall skrivas efter betonad kort vokal. Av alla fel som eleverna i Vasa gjorde, utgjorde fel med lång och kort vokal 36 %. Motsvarande siffra för Korsholm var 41,5 % och för Umeå 50,3 %. Jämför KSS Diktamen åk 2 här på webbplatsen.
År 2012 har provet normerats för finlandssvenska skolor, se fliken till höger: KSS diktamen 2.

För att hjälpa eleverna till en säkrare rättstavning vad gäller ord med lång och kort vokal, har jag utarbetat och genomfört övningar som presenteras här nedan. Jag har inlett övningarna ibland redan på våren i åk 1 men i regel väntat till åk 2. Övningarna börjar med att barnen får lära sig vilka bokstäver i alfabetet som kallas vokaler. Tidigare använde man begreppet självljud eftersom en vokal bara uttalas med sitt eget ljud. En konsonant däremot måste få ett ”hjälpljud” vid uttalet av dess namn. Vokalerna lärs in i en ordning som eleverna har nytta av längre farm t.ex. vid träning av stavningen med j-, sj- och tj-ljudsord.

Eleverna får också träna att avgöra om en vokal är lång eller kort. Jag har förenklat övningarna och bara pratat om långa och korta vokaler, inte om det varit fråga om betonade eller obetonade stavelser. I tvåstaviga ord har jag i stället låtit barnen försöka lista ut vilken den första vokalen i ordet är och de har sedan fått bestämma om den vokalen är lång eller kort genom att dra eller klappa med händerna. Metodiken framgår tydligare på sidan Lång och kort vokal – övningar.

I materialet om lång och kort vokal finns förutom övningarna separata prov för årskurserna 2-3 och 5-6. Här finns också Bingo som kan ses som en tillämpningsövning med betoning på visuell säkerhet. Slutligen finns en exemplifierad sammanfattning med förenklade regler som referens.

Sätten att jobba med lång och kort vokal är många. I en del fall kanske man tycker att momentet lång-kort vokal inte behöver tränas speciellt, det får komma genom erfarenhet via läsning och skrivning i olika sammanhang. Vill man däremot mera systematiskt träna lång-kort vokal, så kan mitt sätt att jobbba med momentet ses som ett förslag. Reglerna som jag skrivit in är förenklade för att också eleverna i de lägsta årskurserna skall förstå dem.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.