Återinlärning – skrivning

Också om man gått igenom skrivinlärningen i klassen, kan det i enskilda fall bli fråga om att ta om det hela – man gör en återinlärning. Förslagsvis sker denna återinlärning steg för steg. De föreslagna fyra stegen kan naturligtvis gå in i varandra så att man övergår till nästa steg utan att ett tidigare steg är helt genomarbetat.

Samtidigt med denna återinlärning, som i stor utsträckning handlar om stavning, kan man också beakta utformningen av bokstäver, den fria skrivningen och träningen av svårstavade men högfrekventa ord, ordindivider.

Återinlärningens fyra steg

1. Ljudenligt stavade ord med talspråksstöd
Eleven ljudar orden bokstav för bokstav samtidigt hon/han skriver dem.
Bild och ord 1-9

2. Förväxlingar
Ord med b – d – p, u – y – o, v – f
Bild och ord 1-9

3. Ord med lång och kort vokal
Bild och ord 10-16
Lång och kort vokal (speciellt Övningar)

4. Ljudstridigt stavade ord
Bild och ord 2


Parallellt med stavning övas också:

1. Formningen av bokstäver – stilen
Skrivstilsövningar

2. Fri skrivning
Eleven lär sig strukturen i en berättelse: Inledning – Handling – Avslutning. Eleven lär sig att berätta en sak i taget, sätta punkt och börja på ny mening med stor bokstav.
Berättardino

3. Ordindivider
Eleven tränar på enskilda ord som vållar problem, ex: finns, måste, aldrig, någon och känt.
Högfrekventa ord

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.