Finmotorik – pennhållning

Resurser:

Den här kartläggningen har jag gjort med hela klassen vid skolstarten i åk 1. Klassläraren har varit med i klassen.

Efter att alla elever har fått sitt papper har vi inlett med att titta på den första figuren. ”Vad är det här för figur?” Cirkel, boll, ring är några av de svar man får av eleverna. ”Nu vill jag att ni på raden efter cirkeln ritar minst tre likadana cirklar”. Det är också tillåtet att rita raden full med cirklar.

När alla är färdiga med cirkeln fortsätter man på samma sätt med de andra figurerna, diskuterar figurerna och ritar sedan likadana figurer på raden efter.

Avsikten med kartläggningen är att få en bild av hur elevernas finmotorik fungerar. Det brukar också komma fram vilka elever som är vana att hantera papper och penna. Man kan också iaktta elevernas pennhållning. En krampaktig pennhållning kan göra att eleven fort blir trött i sin hand.

Eleven skriver sitt namn längst nere på sidan.

I en tom kolumn på blanketten ”Sammanställning av läsprotokoll åk 1” (återfinns under materialet för Läsprotokoll åk 1) kan man föra in resultatet från kartläggningen med att t.ex. sätta + eller – för varje elev beroende på hur man bedömer att eleven klarat uppgifterna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.