Talträning – r

De barn som vid skolstarten ännu inte kan artikulera ett rullande r borde få hjälp i form av kontinuerlig talträning. Det mest praktiska är att specialläraren eller talpedagogen ansvarar för denna talträning i nära samarbete med hemmet. Jag brukar träffa talträningseleverna en gång per vecka som en del av en klasslektion.

Ett rullande r är det vanligaste sättet att uttala r i vårt språkområde. Genom att hjälpa barnet fram till detta rullande r minimeras riskerna för att barnet själv skall börja uppleva sig som annorlunda eller bli retat av sina kamrater. Har barnet fått talträning före skolstarten är det viktigt att specialläraren för en diskussion med berörda talterapeut för att garantera en kontinuitet i barnets talträning.

Det övningar som här presenteras har jag satt ihop på ett lekmannamässigt sätt. Min erfarenhet är ändå att de, i de allra flesta fall, har fungerat också om det är en individuell fråga om hur lång tid det tar innan man kommer fram till ett rullande r. Eftersom tiden för att genomföra övningarna i skolan ofta är en resursfråga, har jag valt att gå direkt på träningen av r.

I ett litet rutigt häfte skriver jag in alla övningar på förhand. I början av häftet finns ett meddelande till föräldrarna om när talträningen i skolan äger rum och mina kontaktuppgifter. Häftet ges till eleven vid vårt första övningstillfälle. Ett övningstillfälle avslutas alltid med att eleven och jag tillsammans går igenom läxan till nästa gång. Övningarna som blir läxa skrivs in längst bak i häftet.

Träningen av r inleds med att eleven och jag sitter framför en spegel. På en teckning av munnen i profil visar jag var r bildas. Tungan placeras vid tandvallen bakom övre framtänderna. Tungan rör inte vid tänderna som hålls isär.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.