Enkel kartläggning av talet

Detta är en bildserie för en kartläggning av elevernas artikulation.

Bildserien kan användas när helst man vill kontrollera artikulationen hos en elev. I första hand använder jag dock bildserien för att genast vid skolstarten få en uppfattning om nybörjarnas artikulation. Bildserien presenteras då för eleverna i samband med en kartläggning av deras bokstavskännedom och läskunskap.

Bilderna är valda med tanke på de vanligaste artikulationsproblemen hos nybörjarna. Här finns ord med s, r, sj-ljud, tj-ljud, u, y. konsonantförbindelser m.m.

Instruktioner

Läraren presenterar bildserien för en elev. Genom samtal och diskussioner kommer man fram till det ord varje bild är tänkt att representera. Eleven uttalar ordet. Om eleven trots allt inte kommer på ordet för en bild, uttalar läraren ordet och eleven säger efter.

Diskussionen med eleven kan tas in på band för en noggrannare genomgång efteråt.

För den elev som visar sig behöva talträning reserveras ett tillfälle per vecka som kompletteras med övningar hemma. Specialläraren ansvarar i allmänhet för talträningen i skolan.

Ord som ingår i bildserien

sol glass fisk spik
strykjärn fjäder katt rök
skjorta kyrka sko drake
sax trumma flygplan bur
Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.