Bokstavskontroll

Resurser:

Det är viktigt att inlärningen av bokstäver (grafem) och deras motsvarande ljud (fonem) automatiseras. Detta underlättar läsinlärningen. Också automatiseringen av högfrekventa ord är viktig för att läsningen skall börja flyta. Jfr. Högfrekventa ord här på webbplatsen.

För att kartlägga hur automatiseringen av bokstäver och ljud fungerar har jag använt en bokstavskontroll, för vilken jag skall redovisa här nedan.

Då bokstavskontrollen görs, med början förslagsvis på vårterminen i åk 1, beaktar man att alla bokstäver kanske ännu inte presenterats för eleven i klassundervisningen.

Kontrollen är individuell och består av två delar, en visuell kontroll och en auditiv kontroll.

Det torde vara självklart och av vikt att bokstavskontrollen följs upp av stödinsatser för de elever som inte befäst automatiseringen av de ljud och bokstäver som genomgåtts i klassundervisningen.

Visuell kontroll

Elevbladet presenteras för eleven. Eleven uppmanas att berätta vilka bokstäverna på pappret är, antingen genom att säga bokstävernas namn eller genom att ljuda dem. Läraren antecknar svaren på protokollsblanketten, ex. så att rätt svar ger ett rätt tecken under motsvarande bokstav. Känner eleven inte igen en bokstav antecknar man en parentes runt bokstaven. Bokstav, som felaktig ersätts av annan bokstav, får den ersättande bokstaven antecknad ovanför.

Auditiv kontroll

Läraren uttalar ljuden för de bokstäver som finns på den nedre delen av protokollsbladet. Eleven har fortfarande elevbladet framför sig och pekar på den bokstav som läraren ljudar. För att maximera tillförlitligheten av svaren, kan läraren stå bakom eleven och uttala ljuden för de bokstäver eleven skall peka på.

Anteckningar görs i protokollet enligt samma princip som vid den visuella kontrollen.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.