O eller Å åk 4-6

Det diagnostiska provet O eller Å är tänkt att användas i åk 4-6. Det kan användas som screeningtest för en hel klass eller som individuellt prov för en enskild elev.

Instruktionerna för provet är i princip de samma som för provet KSS Diktamen åk 2. Provet är alltså inte tidsbegränsat och varje ord skrivs med liten begynnelsebokstav.

Provet kan ge upplysningar om vilken eller vilka elever som är osäkra på stavningsmomentet o eller å och därför bör få extra stöd.

Man rättar provet selektivt. Detta innebär att man koncentrerar iakttagelserna på hur eleven klarat o-å stavningen i de dikterade orden. Hur eleven klarat av andra stavningsmoment noteras men blir inte föremål för åtgärder i detta skede.

Det är svårt att komma med generella och hållbara regler för stavningen med o eller å eftersom det finns så många undantag. Här följer dock några regler som kan vara till viss hjälp:

Skilj på långt och kort å-ljud. Läs orden parvis högt.

blås – bloss kåk – kock
bål – boll lås – loss
bålen – bollen låsa – lossa
båten – botten låt – lott
gråta – grotta låta – lotta
gåsen – gossen måsen – mossen
kråka – krocka nål – noll

Långt å-ljud stavas vanligen med å.
Undantag: lov, sover, hov, ovanför, kol, son, moln, order, rodna, skrov.

Kort å-ljud stavas vanligen med o.
Undantag: åtta, måste, många, lång, påsk, måndag, bråttom, håller, blått, sålde.

Man stavar ång i svenska ord: lång, krångel, ångra.
Man stavar ong i låneord: balkong, ballong, salong.

I låneord stavas å-ljudet oftast med o: normal, mikroskop, objekt, porslin.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.