Läsprogram

Då barnbarnet Maja, nio år, hälsade på, hade hon med sig ett läsprogram. Läsprogrammet hade 12 cirklar. Varje cirkel var uppdelad i fyra rutor. Varje ruta symboliserar 15 minuters läsning, hela cirkeln en timmes läsning.

Majas uppgift under sommarlovet var att läsa minst 15 minuter varje dag. Det kunde också bli fler 15 minuters läspass per dag. Efter ett 15 minuters läspass färglade Maja en av rutorna i cirkeln. Efter sex färglagda cirklar, liksom vid målgången, hägrade ett valbart pris.

Läsprogrammet skall förhoppningsvis motivera till litet extra lästräning som bokstavligen får synlighet i ifyllda rutor och cirklar.

Klicka på bilden för en version för utskrivning!

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.