E eller Ä åk 4-6

Det diagnostiska provet E eller Ä är tänkt att användas i åk 4-6. Det kan användas som screeningtest för en hel klass eller som individuellt prov för en enskild elev.

Instruktionerna för provet är i princip de samma som för provet KSS Diktamen åk 2. Provet är alltså inte tidsbegränsat och varje ord skrivs med liten begynnelsebokstav.

Provet kan ge upplysningar om vilken eller vilka elever som är osäkra på stavningsmomentet e eller ä och därför bör få extra stöd.

Man rättar provet selektivt. Detta innebär att man koncentrerar iakttagelserna på hur eleven klarat e-ä stavningen i de dikterade orden. Hur eleven klarat av andra stavningsmoment noteras men blir inte föremål för åtgärder i detta skede.

De regionala eller dialektala uttalen av orden kan antingen försvåra eller underlätta stavningen. Som exempel kan nämnas orden rev och räv vilka på en del orter har ett identiskt uttal oberoende av om man tänker på att man rev sönder något eller om man tänker på en räv i skogen. På andra orter görs en klar skillnad i uttalet av de här orden vilket då också underlättar stavningen.

På samma sätt som vid momentet o eller å är det också svårt att vid momentet e eller ä komma med generella och hållbara regler. Här följer några regler som kan vara till viss hjälp:

E

Ä

Räkneord
– fem, tretton
Ord som hör till människan
– läsa, tänka, hjärta
Namn
– Elsa, Bertil
undantag: Märta, Märit
Ord med ng-ljud
– säng, bänkar
undantag: regn, pengar
Ord med hem
hemåt, hemlig
Ord som börjar med jäm-
jämna, jämföra
Framför j
– hej, lejon
Ord som börjar med vän-
– vänlig, vänster
Låneord
– nervös, recept
Ord med än
– ännu, förrän
Verk som inte gör ont
verkstad, verkligen
Värk som gör ont
tandvärk, huvudvärk
Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.