Arbetskort

Så här har vi jobbat med arbetskort i åk 1-2.

Eleverna i klassen har suttit i grupper om 4-5 elever. Varje elev har fått ett eget arbetskort. På kortet har funnits färdigt inskrivet olika arbetsuppgifter; jämför Arbetskort 1, som är ett exempel på ett enkelt arbetskort gjort som ett rutfält där uppgifter finns inskrivna. Eleverna har fått jobba med arbetskorten några timmar per vecka under modersmåls- eller svenskalektionerna.

En förutsättning för att eleverna självständigt skall kunna jobba med arbetskorten är, att man på förhand noga förklarar hur varje uppgift skall utföras och var material till de olika uppgifterna finns. Då eleverna sitter i grupper kan de samarbeta, hjälpa eller förhöra varandra. Ibland måste de vänta på ett visst material då det är upptaget. Medan de väntar kan de påbörja en annan uppgift på arbetskortet. En uppgift påbörjas med att eleven färglägger den övre rutan på uppgiftsraden och avslutas med att uppgiften redovisas för läraren varefter det nedre rutfältet på arbetskortet färgläggs. Läraren är hela tiden närvarande som handledare och stöd.

Uppgifterna i arbetskorten är tillämpningsövningar och träning på tidigare inlärningsmoment.

Att låta eleverna jobba med arbetskort:

  • ger möjlighet att individualisera undervisningen både vad gäller uppgifternas utformning och svårighetsgrad och tiden för utförandet.
  • ger de svaga eleverna möjligheter till många läs- och skrivträningtillfällen.
  • lär eleverna att ta ansvar för sina uppgifter.
  • lär eleverna att visa hänsyn och ge varandra arbetsro.
  • fostrar eleverna till samarbete och kommunikation.
  • gör undervisningen omväxlande.
  • fordrar inga dyra läromedelsinvesteringar.
  • gör att klassläraren eller specialläraren tillfälligt kan uppmärksamma enskilda elever.
  • gör att eleverna då alltid har möjlighet att vara sysselsatta.

Min klasslärarkollega Katarina har utformat arbetskorten som föreställer ett tåg (Arbetskort 2) och ett hus (Arbetskort 3). Uppgifterna som eleverna skall jobba med i Arbetskort 2 skrivs in på tågvagnarna, på Arbetskort 3 i fönstren. Då eleven påbörjar en uppgift, färglägger han den övre rutan. När uppgiften är klar och redovisad för läraren, färglägger han den nedre rutan. Eleven väljer själv i vilken ordning han utför uppgifterna, men uppmanas att fylla de två första rutorna i varje vagn eller fönster innan han fortsätter med den andra rutan.

Vi har också jobbat med arbetskort i annan utformning i högre årskurser.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.