Bild och ord – pappersversion

Detta är den ursprungliga versionen av Bild och ord-materialet, som är tänkt att skrivas ut på papper. Läs först denna viktiga information om utskrift av PDF-filer!

Sedan hösten 2016 finns Bild och ord också i en nätbaserad version, som du kan läsa mera om här.

Bild och ord är ett undervisningsmaterial som ger eleven möjlighet till träning av den fonologiska medvetenheten och elementär läs- och skrivträning. Eleven får möjlighet att upptäckta språkets byggstenar, ljuden och bokstäverna och hur dessa kan samverka för att bilda ord. Materialet kan ses som ett komplement till den tidiga läs- och skrivinlärningen och -träningen. Bild och ord 2 ger träning av ljudstridigt stavade ord.

Bild och ord:
1-3:
Enstaviga ord med lång vokal
4-9:
Tvåstaviga ord med lång vokal
10-16:
Ord med konsonant- förbindelser och lång eller kort vokal
Bild och ord 2:
1-3:
o eller å
4-6:
e eller ä
7-9:
ng-ljudet
10-14:
j-ljudet
15-16:
tj-ljudet
17-20:
sj-ljudet
21:
x

Handledningar

Bild och ord och Bild och ord 2:

 1. Både arbetsblad, ord och bilder kan användas som papperskopior eller lamineras.
 2. Eleven tar ett arbetsblad och tillhörande ord och placerar orden vid respektive bild. Eleven skriver orden i rutan längst till höger och kan avsluta med att skriva orden i ett häfte.
 3. Variant: Eleven skriver först orden i rutan längst till höger och kontrollerar därefter stavningen med ordkorten som placeras vid respektive bild. Orden rättas innan de skrivs in i häfte.
 4. Om arbetsbladen lamineras kan eleven skriva orden med vattenlöslig tusch.
 5. I rutan längst till höger kan orden också byggas med lösa bokstäver.
 6. Av laminerade bilder och ord kan göras memoryspel, bild-bild, bild-ord, ord-ord.
 7. Bra att vara kreativ och hitta på system för att hålla ordning på bilder och ord då de laminerats. Små gummisnoddar kan användas. Siffran/siffrorna uppe till höger på ord- och bildkorten hänvisar till motsvarande arbetsblad. T.ex orden med 3 hänvisar till Bild och ord, arbetsblad 3, orden med 12/2 hör till Bild och ord 2, arbetsblad 12 osv.
 8. Hitta rimord bland bilder och ord.
 9. Då eleven har gjort färdigt ett arbetsblad färglägger hon/han den aktuella rutan på sammanställningsblanketten. Detta moment är bra för utvecklandet av en god självkänsla. Blanketten kan förstoras och sättas upp någonstans i klassrummet.

Meningar (gäller både Bild och ord och Bild och ord 2):

Eleven klipper ut en bild, limmar in den i den tomma rutan och skriver en mening (eller flera) där ordet, eller en böjd form av ordet, ingår. Detta görs för att förståelsen av ordet skall bli klart. Eleven får samtidigt lära sig att:

 • en mening alltid börjar med stor bokstav
 • en mening slutar med punkt eller annat stort skiljetecken, t.ex. frågetecken eller utropstecken
 • det ska finnas mellanrum mellan orden

I ett häfte kan eleven limma in flera bilder och skriva en liten berättelse där orden till bilderna ingår. Olika elever kan ta samma bilder, skriva en berättelse var och en för sig för att sedan jämföra varandras berättelser.


Ljudanalys

Ljudanalys är ett utmärkt sätt att träna den fonologiska medvetenheten. Det finns en sida där eleven kan träna på ord med tre bokstäver, en annan sida med fyra bokstäver.

Sök bilder med tre eller fyra bokstäver ur bildmaterialet, t.ex. ordet sol. Placera bilden i den stora rutan på sidan avsedd för ord med tre bokstäver. Viket ljud hörs först i ordet sol? Eleven ljudar och söker motsvarande bokstav bland lösa bokstäver och placerar s i den första rutan. Vilket ljud hörs efter s? Vilken bokstav? Vilket ljud hörs efter o? Vilken bokstav? Här automatiseras förhållandet mellan bokstavens ljud (fonemet) och dess motsvarande bokstavstecken(grafemet). En omvänd automatisering sker vid läsning, grafem > fonem.

Samma underlägg kan användas för flera analyser och eleven kan skriva de färdigt analyserade orden på de tomma linjerna eller samla orden i ett häfte. Eleven kan också renskriva orden på datorn, spara dem och vid nästa tillfälle inleda med att läsa orden. Också fastän nya ord sätts till listan inleder eleven alltid ett nytt tillfälle med att läsa orden från början av listan, en form av repeterad läsning.

Orden kan dikteras av läraren som en skrivuppgift eller ges som läsläxa. Vid läsningen är det viktigt att eleven förstår att bara använda bokstavens ljud, hur den ”låter”. Jfr. Läsinlärning – sammanljudning och Hemliga rutor här på hemsidan.

De lösa bokstäver som ligger framme vid ljudanalysen kan till en början utgöra de bokstäver som ingår i ordet. Senare kan man låta ligga framme, förutom de rätta bokstäverna, också andra bokstäver. Om eleven t.ex. förväxlar b och d kan båda bokstäverna ligga framme för att eleven skall få träning i att välja rätt bokstav.


Bilderna till materialet är tecknade av Meeri Aaltonen i Vasa.

Printa denna sida Printa denna sida

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.