Kom så läser vi!

Häftet Kom så läser vi! vill på ett enkelt sätt tala om hur viktig den tidiga stimulansen av språket är för språkutvecklingen, för mötet med det skrivna ordet och för utmaningen att lära sig läsa och skriva. I häftet finns förslag på praktiska saker som man som förälder kan göra för att stimulera barnets språkutveckling. En aktiv tidig stimulans kan också bidra till att förebygga eller lindra eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Häftet vill visa att språklig stimulans inte behöver vara svår. Högläsning för och tillsammans med barnet är ett av de allra bästa sätten att i praktiken stimulera språkutvecklingen. För högläsning behövs det endast en vuxen, en bok och litet tid. Genom högläsningen lär sig barnet nya ord och begrepp. Högläsningsstunden ger möjlighet till en nära gemenskap mellan barnet och den vuxna.

Som bilaga till häftet finns en boklista med förslag till böcker i olika kategorier.

Inom ramen för ett projekt som har understötts av Svenska Österbottens Kulturfond har häftet delats ut till alla svensk- och tvåspråkiga nyblivna föräldrar i Vasa, Korsholm och Malax åren 2005-2007. Detta har skett då barnet varit 4-6 månader gammalt. Barnrådgivningarna i de berörda kommunerna har tagit hand om utdelningen av häftet.

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.