Fri skrivning – Berättardino

Resurser:

För att för eleverna i åk 1-2 tydliggöra hur en skriven berättelse skall vara uppbyggd, har jag redigerat en Berättardino. Ursprungsidén kommer från Bente Eriksen Hagtvets bok ”Skriftspråksutveckling genom lek”. Hagtvet skriver: ”En berättelse består inte av en serie fria eller löst sammanknutna associationer. En berättelse har en plan, en struktur”. Strukturen består av tre delar: inledning, handling och avslutning.

Det är ju inte helt främmande att berättelser på det här stadiet börjar mitt i en händelse och slutar helt plötsligt. I ett sådant fall kan Berättardino hjälpa eleverna att få struktur på berättelsen: när, var, vem handlar berättelsen om, vad händer och hur slutar berättelsen.

Berättardino har jag förstorat, laminerat och satt upp på väggen i de klassrum där jag jobbat i samarbete med klassläraren. Berättardinon har också förekommit i olika varianter i andra sammanhang.

Den Berättardino som här finns till förfogande har gjorts av Anne-Camille Hubrecht. (Paris)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.