Pennhållningen

I sin bok Läsberedd – skrivberedd skriver Britta Holle:

”Det mest ändamålsenliga sättet att skriva är det som kräver minst muskelkraft och som kan pågå ganska länge utan trötthetskänsla. Samtidigt skall skriften vara läslig och skrivandet så småningom, utan att man ger efter på läslighetskravet, kunna ske relativt snabbt.”

Britta Holle beskriver också i detalj pennhållningen:

Skrivning med höger hand

  •  ”Pennan skall vila mot sidan av långfingrets yttersta led, medan enbart fingertopparna på tummen och pekfingret berör pennan.
  • Pekfingret skall trycka pennan nedåt i de streck som går nedåt.
  • Tummen skall föra pennan uppåt i t. ex. ett ’l’.
  • Ringfingret och lillfingret ligger slappt mot bordet intill varandra. De är med för att stöda handen.”

Skrivning med vänster hand

  • ”Barnet fattar pennan med vänster hand, precis som högerhänta håller i sin penna, men spegelvänt.
  • Handen hålls hela tiden nedanför raden. Det är viktigt för att få en avslappnad skrivteknik och för att inte sudda till det skrivna.
  • Pappret är lagt i 45 graders vinkel i förhållande till bordskanten, på så sätt att det övre vänstra hörnet är överst.”

Illustrationen av handen som håller pennan har jag använt för att på föräldramöten i de lägre årskurserna visa föräldrarna pennhållningen enligt Holle. Illustrationen är kopierad på en stordia. Det är bara att vända på stordian för att visa hur den vänsterhänta skall hålla pennan.

Illustrationen av handen har jag förstorat och satt upp på väggen i några klassrum.

Min erfarenhet är att pennhållingen enligt Britta Holle verkligen är ändamålsenlig och kan därför varmt rekommenderas. Likaså är min erfarenhet att det är viktigt att i ett tidigt skede uppmärksamma pennhållningen hos eleverna.

Referens:

Holle, B.: Läsberedd – skrivberedd. Natur & Kultur.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.