Utskrift av PDF-filer

Största delen av materialet på hemsidan har jag ställt till förfogande i PDF-format som användaren själv kan skriva ut. Vid utskrift är det möjligt att skrivaren automatiskt sätter till marginaler fastän det inte är direkt nödvändigt. Resultatet är att det utskrivna dokumentet blir lite mindre till formatet än originalet eftersom sidorna måste krympas för att passa in mellan de tillsatta marginalerna.

I de flesta fall spelar det ingen roll om dokumenten är lite förkrympta när de skrivs ut. I vissa fall är det dock önskvärt att utskriften motsvarar originalet exakt. Materialet till Bild och ord är ett exempel på detta; bild- och ordkorten borde skrivas ut i ursprungligt format för att de ska passa in bra på de olika arbetsbladen.

För att skriva ut ett PDF-dokument i originalformat måste man ändra utskriftsinställningarna i det program man använt för att öppna PDF-filen. Hur det görs i praktiken beror på vilket program man använder. Nedan är ett exempel på hur man ändrar utskriften till originalstorlek i Adobe Reader 9 (”Page Scaling: None” berättar åt programmet att sidan inte skall krympas vid utskrift):

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.