Högfrekventa ord – Läsprogram

Detta program ger möjlighet till träning av högfrekventa ord.

Välj en grupp ord genom att klicka på respektive grupp. Övningen börjar då man klickat på den gröna startsymbolen. På varje ordgrupps öppningssida kan man välja huruvida en slumpmässig ordföljd önskas, eller om orden skall visas i en förutbestämd ordning.

För att ändra på textstorleken kan man använda webbläsarens inbyggda zoomfunktion. I exempelvis Google Chrome används knappkombinationerna ”Ctrl +” och ”Ctrl -” för att göra textstorleken större respektive mindre. ”Ctrl 0” återför texten till normalstorlek.

Man kan också ta tid på hur länge det tar att läsa en ordgrupp. Att ta tid på läsningen får dock inte bli ett stressmoment för eleven. Då lämnar man hellre bort tidtagningen. Vid tidtagning bör en vuxen sitta med för att notera att orden blir rätt lästa. Det är ju inte så stort värde i övningen om eleven bara snabbt rabblar genom orden, med många felläsningar, för att på så sätt enbart fokusera på att förbättra tiden för läsningen.

Läraren kan utveckla ett system då eleven läser med tidtagning så att både tid och antal rätt lästa ord noteras. Eleven kan, om hen så vill, tävla med sig själv för att försöka förbättra tiden för läsning av en ordgrupp och samtidigt få alla orden rätt lästa.

Till läsprogrammet
Tillbaka till Högfrekventa ord

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.