Lång och kort vokal – kartläggningsprov

En av de vanligaste feltyperna vid rättstavningen på lågstadiet har att göra med konsonantens teckning efter lång och kort vokal.

De diagnostiska proven för åk 2-3 och åk 5-6 är tänkta att fungera som för- och efterprov. Orden i provet för åk 2-3 är valda så att reglerna 1-4 nedan kan tillämpas vid skrivningen medan alla regler kan tillämpas i provet för åk 5-6. I provet för åk 5-6 ingår förutom enskilda ord också tre meningar. Dessa skrivs i sin helhet nederst på svarsblanketten. I sammanställningen över provet anger man endast antalet rätt skrivna ord av de 20 dikterade orden. De tre meningarna får ses som ett diagnostiskt komplement till de dikterade orden.

I februari 1998 skrev samtliga elever i åk 3 vid Vasa stads svenska grundskolor (n 105) och elever i åk 3 vid Keskuskoulus språkbadsklasser (n 46) provet för åk 2-3. Medelvärdet för eleverna vid stadens svenska grundskolor blev 16,9 rätt skrivna ord medan språkbadselevernas medelvärde blev 14,7 rätt skrivna ord.

Tillbaka till Lång och kort vokal

Printa denna sida Printa denna sida
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.