Bästa besökare!

Välkommen till min uppdaterade webbplats. Här finns allt tidigare material samlat och policyn är den samma: Allt kan laddas ner gratis men inte i kommersiellt syfte.

Nytt på webbplatsen är att man kan skriva in kommentarer. Detta innebär dock inte någon direkt konsultverksamhet från min sida. Som pensionär är jag inte uppdaterad med hur saker och ting fungerar i skolan i dag. Och så är det ju välkänt att vi pensionärer alltid har så mycket på gång. För min del betyder detta bland annat att sköta om hus och sommarställe, serva de fyra stora barnen
och de tre mindre barnbarnen, skaffa ved till vintern, röja och sköta om skog, sköta potatis, morötter och andra grönsaker som vi är självförsörjande på, plocka bär (blåbär, lingon, hallon, hjortron och tranbär) fiska, sjunga i kör, gå på konserter, resa, motionera och jobba med pedagogiska/specialpedagogiska saker.

Jag är i grunden en gammaldags folkskollärare som efter bara två år övergav det jobbet för att gå en speciallärarutbildning. Den utbildningen gav inte särskilt mycket konkret för den uppgift jag sedan tog emot, speciallärare för barn med läs- och skrivsvårigheter. Det mesta har jag fått lära mig själv genom försök och misstag, genom fortbildningar och kurser av olika slag, genom studiebesök och självstudier. Min främsta förebild bland forskare är den bortgångne professorn Ingvar Lundberg.

Så gott som allt material på hemsidan har jag alltså själv knåpat ihop och prövat med enskilda elever eller med hela klasser. Materialet utgår från de behov jag mött i skolan och min personliga uppfattning om hur jag som speciallärare kan möta de här behoven.

Det finns olika åsikter om vilken läsinlärningsmetod som är den bästa. Skall det vara en traditionell ljudmetod (syntetisk) där man utgår från delarna, bokstäverna och bygger upp helheter i form av ord och meningar? Eller borde man hellre ta en metod som utgår från helheten (analytisk), orden, meningarna?

Jag tror att det är viktigt att inte låsa sig till en viss metod. Plocka hellre de bästa bitarna ur olika metoder. För många barn med läs- och skrivsvårigheter tycker jag dock att den traditionella ljudmetoden känns trygg (Jämför Läsinlärning – sammanljudning på webbplatsen). Metoden kan kompletteras med delar ur andra metoder. Om ljudmetoden inte passat en enskild elev, har jag gått över till en analytisk metod också då det gällt ett barn med läs- och skrivsvårigheter. Oberoende av läsinlärningsmetod är det också viktigt med läsning av ordbilder, jfr Högfrekventa ord – Läsprogram.

Aktuellt för mig just nu är att besöka den nordiska dyslexikongressen i Stockholm 11-13.8. I höst kommer en kollega och jag att normera skrivprovet KSS Diktamen åk 2 för de finlandssvenska skolorna. Vi skall också försöka sätta ihop ett läsförståelse- och ett ordförståelseprov för åk 2 och ett skriv- och ett ordförståelseprov för åk 5. Tidigare har vi sammanställt läsförståelseprovet Ida och Filip för åk 5.

Jag vill gärna i det här sammanhanget rikta ett tack till Svenska kulturfonden för det utbildningspris som tilldelades mig våren 2011. En del av prispengarna har jag använt för uppdateringen av webbplatsen.

 

One Response to Ny sida

 1. Reijo V. Alho skriver:

  Forskar i släkten Poppius. Kom fram med det nedanstående om ljudmetoden. Vore ytterst tacksam om kunde få mera info om metoden vid denna tid, dess ”modernität” osv.
  Taksam för alla eventuella källör.

  Reijo V. Alho
  pol.mag.,forskare, faktaförfattare
  PS. Ursäkta min något bristfulla svenska.

  År 1895
  Elin Ingrid Poppiuksen vuonna 1894 perustama lastentarha avasi ovensa taas seuravana syksynä, 2. syyskuuta 1895.

  ”Diverse. Barnträdgården vidtager åter den 2 september kl 11 f.m. Barnens ålder 3 t.o.m. 6 år. Om så önskas meddelas 6 och 7 åringar undervisning i läsning enligt ljudmetoden, skrifning och räkning. Ingrid Poppius. Katharinegatan, Blumfelts gård.” (Wiborgsbladet, 31.8.1895). (CHECK!)

Lämna ett svar till Reijo V. Alho Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.