På min webbplats har jag nu laddat upp nytt material: Bild och ord och Bild och ord 2. Materialet är användbart i många olika sammanhang – till exempel som ett komplement vid den inledande läsinlärningen. Materialet kan också användas i invandrarundervisning, i språkbadsundervisning eller inom specialundervisning. Också i hemmet kan delar av materialet med fördel användas.

I handledningarna har jag gett några förslag på hur man mer konkret kan använda materialet. Ni kreativa människor där ute kommer säkert på många andra användningssätt.

Jag skulle förstås inte ha kunnat producera detta material utan hjälp av sonen Johannes, som skött webimplementeringen. Meeri Aaltonen har gjort de fina teckningarna.

En god fortsättning på hösten,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.