Tidigare har jag under rubriken Aktuellt presenterat ett normerat skrivprov för åk 2. Nu är också ett normerat skrivprov för åk 5 klart. Provet kartlägger rättstavningen hos elever i åk 5. Kartläggningen skapar goda förutsättningar för att komma fram till vilka elever som behöver extra stöd i sin rättstavning.

Provets lärarhandledning innehåller bland annat ett kapitel om rättskrivningsförmågans utveckling. I kapitlet konstateras att: ”Välplanerade och -strukturerade träningsprogram i rättstavning har god effekt för att avhjälpa svårigheter. Övningarna i dem bör då planeras utgående från vissa kända fakta”. Vilka dessa kända fakta är, finns listade här. Kapitlet är skrivet av FD Ritva Ketonen, forskare vid Niilo Mäki-institutet och Helsingfors universitet och PeM Nea Kronberg.

I ett annat kapitel har jag skrivit om bakgrunden till och reflektioner kring provet:

När man läser texter är det av vikt att de inte innehåller felskrivningar eller -stavningar. Läsaren bygger i sin läsutveckling upp ett förråd med ordbilder av orden som de ser ut då de är rättstavade. Felstavningar i texten stör en jämn och flytande läsning och kan vålla problem med förståelsen. Om den som skriver en text är säker på sin stavning, kommer också skrivningen att flyta jämnt. Då kan
tiden läggas på innehållet i texten i stället för på stavningen.

Det är av stor betydelse att elever får hjälp med sin stavning innan felstavningar blir befästa. Elever måste också få den tid de behöver för sin skrivning. Detta gäller både den formella sidan av skrivningen och användandet av skrivningen som ett medel för kommunikation, för att uttrycka egna åsikter och för att skapa egna berättelser.

Lärarhandledningen innehåller också själva provet, vilka stavningsmoment som ingår och statistik över resultatet från normeringen med 514 elever från olika delar av Svenskfinland.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.