På webbplatsen finns Högfrekventa ord i vilket ingår ett Läsprogram. Avsikten med det här läsprogrammet är att eleven skall träna läsningen av högfrekventa ord så att orden befästs som ordbilder. Finns de högfrekventa orden lagrade som ordbilder löper läsningen smidigare och eleven kan då koncentrera sig mera på innehållet i texten, nya ord som dyker upp, förståelsen osv. Läste en artikel där man frågade sig varför eleven kan läsa ett långt ord som tyrannosaurus men kan få svårt med ett kort ord som om. Förklaringen är, enligt artikelförfattaren, att eleven kan associera till något konkret då det gäller tyrannosaurus medan detta inte är möjligt med det abstrakta lilla ordet om. Förklaringen kan också ses som ett stöd för betydelsen av att träna de högfrekventa orden som ordbilder för att nå bättre flyt i läsningen.

Ett annat sätt att skapa ordbilder är det som kallas upprepad läsning. Den här metoden går ut på, som namnet säger, att eleven läser samma text upprepade gånger. Det kan vara en helt kort text med bara några meningar eller en något längre text. Syftet med den här formen av övning är att eleven själv skall upptäcka att läsningen löper bättre för varje gång han läser. Självkänslan stärks och nu skapas också många nya ordbilder i texten. Det är troligen bra att texterna också kan vara litet utmanande genom att innehålla något för eleven nytt och obekant ord.

Själv har jag prövat metoden med elever i åk 1 och 2. Vi utgick från elevens ordinarie läslära. I den fick eleven själv välja den text som skulle bli övningstext, t.ex. en bestämd sida. Jag läste alltid först texten för eleven, vi tittade på eventuella svåra eller helt nya ord varefter eleven läste texten för mig. Ibland kunde eleven också få texten som hemläxa. På insidan av bokens bakre pärm limmade jag in en ficka i vilken fanns ett kort. På kortet fick eleven anteckna sidnummer på övningstexten som ett kom-ihåg. Följande gång vi träffades läste så eleven upp texten en eller flera gånger. Ibland ville eleven att vi skulle kolla med tidtagarur hur snabbt han läste och upprepa proceduren senare för att jämföra utvecklingen. Då eleven skulle välja ny läxa, var det helt möjligt att igen anteckna samma sida/sidor på kortet i boken.
Eleven ser att det är lönt att öva eller, för att använda en gammal kliché, övning ger färdighet.

Många småbarn vill gärna höra samma bok läsas om och om igen. Här kunde man tala om upprepad hörförståelse. Då barnet senare själv skall lära sig läsa kommer det att känna igen många ord från den tidigare högläsningen vilket underlättar läsningen och läsförståelsen. Ett problem för mig som förälder, som skall läsa samma Tottebok för femtielfte gången, är att jag kan Totteboken utantill och hinner börja fundera på annat medan jag läser, vilket i sin tur kan resultera i att jag läser fel. Men se, då är nog minstingen där och rättar mig: ”Du läser fel!” Litet pinsamt blir det förstås om jag själv slumrar till och börjar sluddra fram konstiga saker. Då är nog lilla pekpinnen snabbt framme igen och rättar till det hela.

I Finland kommer hösten 2016 innebära att undervisning i hur man skriver med skrivstil upphör. Då är det enbart textning och datorskrift som gäller. Jag själv tycker det är litet synd att man helt skall avstå från skrivstilen. Många, som är vana att använda skrivstil, gör anteckningar snabbare med skrivstil än med textning. Det sägs också att skrivstilen tränar hjärnan. Men utvecklingen går vidare. Dock, oberoende av vilken stil man använder vid handskrift, så måste kriteriet vara att stilen skall vara läslig också för andra än för skribenten själv.

Då jag var barn var vintrarna vintrar. Det var kallt, marken var täckt av snö och isen lade sig långt före jul. I en skogsdunge gjorde vi barn upp skidspår och en hoppbacke. Vi hade sett hur man hoppar med skidor. Vi lämnade stavarna, hukade oss, gled ner för hoppbacken och kastade oss djärvt ut för stupet. Ja, och ville det sig riktigt bra, så kunde det hända att vi landade ända borta vid tvåmeters markeringen.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.