Så fort gick alltså sommarlovet! Som pensionär är man dock privilegierad och får fira ”sommarlov” året om, om man så vill. Ibland sparar man mycket av det man vill få gjort till semestern. Problemet är att ju mera man försöker hinna göra, desto fortare går semestern.

I mitt senaste inlägg skrev jag att jag gick i väntans tider, väntan på bidrag för att göra Bild och ord till ett interaktivt och nätbaserat program som skulle finnas tillgängligt på min webbplats. Tyvärr var en av de viktigare presumtiva bidragsgivarna inte på sitt bästa humör och avslog därför min anhållan. Jag har visserligen ett bidrag klart som dock inte räcker för att förverkliga projektet. Den stora utgiftsposten är ersättningen till en grafiker som skall göra om alla de 80 bilderna i pappersversionen för att bättre anpassas till olika skärmalternativ i den nätbaserade versionen. Tänkte mig det här som mitt sista projekt och skall därför försöka hitta andra bidragsgivare våren 2016. Vi får se hur det går.

Med risk för att bli tjatig vill jag gärna påminna om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser. Jag har sammanställt material för nybörjarundervisningen i åk 1 under Material .
Jag har också tidigare sammanfattat min funderingar kring ämnet i det här inlägget .

Bland de åtgärder som jag föreslår att skall ingå i kartläggningen av nybörjareleverna finns en enkel kartläggning av talet och ett förslag till artikulationsträning av r, Talträning -r.

Under min speciallärarutbildning gavs inga tips om hur man skall jobba med artikulationssvårigheter hos barn. Däremot fick vi en inblick i ämnet talrubbningar hos barn: knutor på stämbanden, stamning o. likn. Min speciallärartjänst var till en början enbart avsedd för undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter. I början på 90-talet ändrades tjänsten som bland annat innebar att jag också fick skyldighet att undervisa barn med artikulationsvårigheter, bland annat uttalet av r. Jag visste ingenting om hur jag skulle gå till väga men samlade idéer från olika håll. Jag hade i något skede också fått en bild som visar var i munnen r bildas. Jag prövade idéerna tillsammans med mina ”talelever” och reviderade övningarna i många omgångar. För en blyg och försiktig elev kunde det till en början kännas jobbigt att hålla på och ”apa” sig framför den stora spegeln. Med ökad självkänsla och en upplevd trygghet i övningssituationen kom också den blyga eleven över sin försiktighet. Jag tyckte det var viktigt att börja direkt med övningarna för att hjälpa eleven i ett tidigt skede och innan artikulationssvårigheten skulle bli ett stort problem. Ibland uppmanade jag eleven att låtsas vara riktigt arg på mig då hen skulle försöka få fram ett r. Tillsammans låtsades vi starta det gamla bilskrället (övning 4). I den övningen måste eleven också ta i ordentligt. För att eleven skulle hitta tungans plats vid uttalet av r uppmanade jag eleven att rita en gammaldags Putt-Putt båt. Ni vet, den där träbåten med inombordsmotor som med sina 4-5 knop sakta tar sig fram medan motorn dunkar sitt monotona D-D-D-D. I Svenskfinland är det många som känner till låten om en likadan Putt-Putt båt via artisten Viktor Hurmio. Alla övningar plus mina kommentarer sammanställde jag till det som jag sedan kallade Talträning -r och som jag också satte upp på min webbplats.

Så för en tid sedan blev jag kontaktad av en kollega som undrade om jag sett det som hon tyckte var ett direkt plagiat av mitt Talträning -r. Jag gick in på den uppgivna nätadressen
och såg med egna ögon att det som är uppsatt på den här webbplatsen faktiskt till stora delar är direkt kopierat från min egen webbplats. Här finns alltså det Talträning -r som mina elever och jag jobbat fram men som nu en helt främmande person kopierat och utgett sig för att stå som upphovsman till. Någon eventuell källhänvisning finns förstås inte med. Också mina personliga kommentarer i jag-form finns med som om det vore den här andra personen som gjort kommentarerna.

Ja, min etik, moral och respekt för andras arbete stämmer nog inte alls med exemplet ovan. Kanske har personen, som kopierat delar av mitt material, tänkt att jag troligen börjar bli alltför gammal för att hänga med i den turbulenta och allt mer datoriserade och digitaliserade skolvärlden. Så då går det säkert bra att kopiera litet smått och gott utan att jag lägger mig i. Så hade det säkert gått om inte tipset kommit. Också om jag, som mången annan i min ålder, får dras med några ”ålderstillägg” eller krämpor som det också heter, så har jag nog tänkt hänga med ett tag till. Någon har konstaterat, att om man i min ålder inte känner av någon krämpa då man stiger upp på morgonen, ja, då får man verkligen börja bli orolig.

Det är fortfarande intressant att få följa med vad som händer i skola och undervisning. Jag tror också att grundläggande färdigheterna i läsning och skrivning fortfarande är viktiga för alla elever och i alla sammanhang.
Jag vill gärna passa på att tacka för det intresse ni visat min webbplats: drygt 95000 sidvisningar under våren och sommaren.

Med önskan om en fin och trevlig skolstart höstterminen 2015.

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.