Välkommen till ett nytt läsår med många nya möjligheter!

I en tv-intervju har nu också den svenska utbildningsministern sällat sig till dem som, liksom jag, vill poängtera vikten av tidiga insatser för att bland annat förebygga problem med läsinlärningen. Hoppas  att ord blir handling och att extra resurser kommer lärarna till godo.

Stöd för tidiga insatser kommer också fram i studien ”Tidiga insatser” från Umeå universitet: ”… förebyggande läsinterventioner är mer effektiva än stöd som kommer senare när läsningen redan misslyckats.”

Jag upprepar gärna mina egna förslag för att förebygga läs- och skrivproblem: Tidig språklig stimulans (Kom så läser vi!), tidig upptäckt (Material > Nybörjarundervisningen i åk 1) och tidiga insatser (Läsinlärning – sammanljudning – tågmetodik, Bild och ord – elementär läs- och skrivinlärning).

I en tvåspråkig familj där t.ex. den ena förälder talar svenska, den andra föräldern finska, kan föräldrarna med fördel utgå från sitt eget modersmål i kommunikationen med barnet. Det samma gäller alla de tips som finns i häftet Kom så läser vi. Det finns stora förutsättningar att barnet i ett sådant fall blir ”funktionellt” tvåspråkigt. Kan garantera detta eftersom jag upplevt det på nära håll.

För ett antal år sedan fick jag diagnosen prostatacancer. Jag genomgick en operation, allt gick bra och nu går jag på koll en gång om året. Den tidiga upptäckten av cancern via ett PSA-prov var avgörande för den, åtminstone hittills, lyckliga utgången. Tipset till alla män i mogen ålder: Gå och kolla ditt PSA-värde!

I närheten av vårt hus finns en lekpark. En dag var några barn och lekte i parken. De tycktes ha otroligt roligt. Ibland hörde man en pojke som höll på att kikna av skratt. Skrattet var så hjärtinnerligt och så äkta att till och med jag började småskratta. Alla barn borde få ha lika roligt ibland.

Allt gott, Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.