Fortbildningstillfället ”Kärleken till boken börjar i famnen” med föreläsaren FD Päivi Heikkilä-Halttunen, var en lovsång till högläsningen för små barn. Några plock från det som sades:

  • gemensamma lässtunder är som att investera i högräntefonder.
  • ramsor, med rytmiska rörelser av olika slag, är bra hjärngymnastik
  • ansikten och stora kontraster i böcker är särskilt intressanta för små barn
  • ett positivt läsintresse kan femdubbla barnets ordförråd

Heikkilä-Halttunen har gett ut den finskspråkiga boken Lue lapselle (om läsning för barn) med tips, inspiration, forskningsresultat och boklistor.

Hitta språket” är en film om barns språkutveckling o – 5 år.

På den finlandssvenska läsambassadörens webbplats hittar man många tips om högläsning. Här finns bland annat råd för högläsaren och tips på böcker om högläsning.

Anna Kaya jobbar sedan drygt 10 år med nyanlända elever i en F-6-skola i Sigtuna kommun. I blogginlägget ”Läs- och skrivinlärning för nyanlända – ett konkret exempel” visar Anna hur hon på ett  intressant och konkret sätt jobbat med läs- och skrivinlärningen för de nyanlända eleverna. Bloggen innehåller också många andra inlägg som behandlar undervisning och språkutveckling.

Under min aktiva period som speciallärare blev jag ibland tillfrågad att komma till något fortbildningstillfälle för att föreläsa om läsning och skrivning och om de inlärningsproblem som kunde vara förknippade med de här ämnena. Till fortbildningstillfällena kom jag alltid väl förberedd, talade av erfarenhet, erkände om det var något jag inte visste eller kunde och delade frikostigt ut av eget material. Det här förhållningssättet gjorde att jag aldrig kände mig nervös inför en publik.

I dag, då jag inte längre jobbar aktivt som speciallärare, skulle jag bli ordentligt nervös om jag blev tvungen att prata inför publik. Kanske det är någon där ute som, inför ett offentligt framträdande,  skulle kunna känna på samma sätt? Hav tröst!

Hörde en personlig tränare för toppidrottsmän om hur man med enkla medel kan undgå att bli nervös inför ett uppträdande eller prestation: Andas in i 4 sekunder, andas ut i 8 sekunder. Om du däremot vill få upp ångan, andas då in 5-6 sekunder och ut hastigt i 2 sekunder. Här lämnas dock ingen garanti för att detta verkligen fungerar.

Är det någon som sett var våren dröjer?

Hälsningar, Kjell

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.