En artikel i lokaltidningen Vasabladet har rubriken Elever behöver lärare som lär ut kunskap: ”Elever lär sig dåligt när de söker kunskap själva. Det stressar deras hjärnor och en stressad hjärna kan inte ta in ny kunskap. De behöver lärare.”

Orden kommer från Helena Lohmann, projektledare vid Nordens välfärdscenter. Lohmann hänvisar bland annat till hjärnforskaren Martin Ingvar.  Hans forskning visar att minnet överbelastas och hjärnan blir stressad när elever ska lära sig genom att själva söka fram kunskap. Liknande tankegångar har jag på senare tid läst i andra artiklar.

ILS, Inlärning och Stöd i finlandssvenska skolor, är ett projekt som pågått sedan 2015. Projektet avslutas med slutseminarier i Helsingfors, 24.1.2019 och i Vasa, 14.2.2019. Målgruppen för seminarierna är alla yrkesverksamma i skola och dagvård i Svenskfinland. Program för slutseminarierna hittar du här och anmälan kan du göra här.

Programmet för seminarierna ser mycket intressant ut. En av föreläsarna i Helsingfors är Inger Fridolfsson. Rubriken på hennes föreläsning är ”Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det?” Jag ser med intresse fram emot föreläsningen.

Den metod för läsinlärning jag själv förordat är min tågmetodik, som baserar sig på en syntetisk läsinlärningsmetod eller med andra ord en ljudmetod. Metoden stöds av en stor amerikansk studie. Min erfarenhet är att metoden ger speciellt de svaga läsarna en bra strategi för läsningen.

Men också då en syntetisk metod utgör grunden för läsinlärningen är det givetvis möjligt och till och med önskvärt att ta med element från andra metoder. På så sätt anpassas undervisningen till alla elever. Som framgår av undersökningen + uppföljande undersökning, Läsundervisning i åk 1 i Svenskfinland, är det just så man jobbat med läsinlärningen, – undervisningen i de finlandssvenska skolorna, åtminstone tidigare: Grunden är en syntetisk metod som får inslag av andra metoder.

Inger Fridolfsson har gett ut boken ”Grunderna i läs- och skrivinlärning”, Studentlitteratur. Boken innehåller mycket tänkvärt och matnyttigt till glädje för både studerande och verksamma lärare i de lägre årskurserna.

Förvinterhälsningar, Kjell

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.