I tidskriften Modern Psykologi Nr 6/2015 finns en artikel med rubriken ”Ta en bokstav i taget så funkar läsningen: Att ljuda aktiverar rätt hjärnhalva.” Artikeln är skriven av Anders Svensson. Jag kontaktade Modern Psykologi:s chefredaktör Jonas Mattson och fick då veta att artikeln är hämtad från syskontidskriften Språktidningen. Här är en länk till artikeln.

Visst känns det litet konstigt och nästan osannolikt att jag nu, mer än 30 år efter att jag tågade in i nybörjarklasserna med mitt tåg, får bekräftat via seriös forskning och som jag nog inte till alla delar förstår, att läsinlärning med tågmetodiken skulle visa sig också vetenskapligt sett vara det bästa sättet att lära barn läsa (se mina tidigare inlägg om tåget och tågmetodiken). Forskningsresultaten finns publicerade i Brain and Language.

Fortfarande varma hösthälsningar,
Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.