Nu finns en uppdatering av Läsprogram, läsövningar med de högfrekventa orden. Uppdateringen innebär att man kan förstora texten enligt anvisningarna i handledningen. Man kan också ta tid på hur länge det tar för eleven att läsa igenom en ordgrupp. För någon elev kan detta med tidtagning bli ett stressmoment och då avstår man givetvis från tidtagningen. Tar man tid på läsningen måste en vuxen kolla att orden blir rätt lästa. Man kan mycket väl komplettera läsövningarna i Läsprogram med andra övningar kring de högfrekventa orden enligt de förslag jag gett. I ett tidigare inlägg har jag gett synpunkter på nyttan av att träna de högfrekventa orden.

Uppdateringen av Läsprogram har gjorts av yngre sonen Johannes. Utan hans stora insats skulle min webbplats överhuvudtaget inte ha kommit till. Också om jag själv stått för allt material så är det Johannes som skött om att allt satts i en tydlig, överskådlig och användarvänlig förpackning. Tack Johannes! Det är säkert många av webbplatsens besökare som instämmer.

I ett tidigare inlägg skrev jag om att jag gick i väntans tider. Det gällde väntan på svar om eventuella bidrag för en interaktiv och nätbaserad version av Bild och ord. Tyvärr blev det ingen stor utdelning den gången. Nu i vår tänkte jag göra ett sista försök att få loss bidrag för förverkligandet av projektet. Jag är fast övertygad om att Bild och ord i en interaktiv och nätbaserad version skulle ge många elever goda möjligheter till träning av basfärdigheter i läsning och skrivning. Eleverna skulle dessutom få träning i att skriva med tangentbord. Och för att än en gång tjata om tågmetodiken, den metodik som går från delarna till helheterna och som visat sig vara effektiv, så följer Bild och ord den metodiken. Målgrupper för Bild och ord skulle vara elever inom nybörjar-, special-, invandrar-, och flyktingundervisning.

Tyvärr kan det vara svårt att övertyga bidragsgivare om nyttan av ett program som Bild och ord. De har knappast själva jobbat med elever som är inne i en läs- och skrivutveckling eller som har olika former av inlärningssvårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter. Bild och ord har jag tagit fram som svaret på ett behov av vad jag själv sett och erfarit.

Men förresten, är det inte förunderligt med våren som är i antågande. Dag för dag blir det ljusare och allt i naturen växer till liv igen. Jag har redan hunnit plocka upp vår sättpotatis som ska i jorden i slutet av maj. Vilken lycka att vi har de olika årstiderna!

Allt gott,
Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.