De stora flyktingströmmarna har inneburit stora utmaningar bl.a. för skola och undervisning. Hänvisar gärna till det jag tidigare skrev om hur pappersversionen av Bild och ord användes och fortfarande används, vid ett språkcafé för asylsökande ungdomar på en ort i Sverige.

För en tid sedan lyssnade jag på ett program i radion där man diskuterade läsning och läsförståelse. Man lyfte bland annat fram vikten av att man som förälder är en god förebild och själv läser. Jag har tidigare kommenterat detta med att påstå att det inte alla gånger är alldeles lätt att vara den goda förebilden, ibland av rent praktiska skäl. Om det är svårt att leva upp till att vara den goda förebilden, så behöver man som förälder ändå inte ha dåligt samvete om man bara ger sig tid till att läsa högt för och tillsammans med barnet, hjälper till att väcka barnets nyfikenhet och hittar böcker som behandlar ämnen som intresserar barnet.

Så var det det här med körsången. I slutet av april skall vi körmänniskor framföra några delar av Händels Messias. Nu har jag igen övat min tenorstämma tillsammans med YouTube. Och nu tror jag faktiskt också att jag klarar den. Men Händel är nog en stor utmaning för oss amatörer. Han, Händel, har stundtals ett tempo som en amatör har svårt att hinna med i. Och så alla dessa pauser! Man får uppbjuda alla sina inneboende mentala krafter för att räkna och stampa i golvet för att komma in rätt. Två äldre herremän kom vid en övning och undrade om de kunde få stå på var sida om mig för ”vi är litet osäkra”.
Roligt att kunna vara till stöd också för annat än allt detta med skola och undervisning.

Varje år, oftast i början av maj, ordnas en Körfestival här i Vasa. Stora namn på festivalen i år är bl.a. The Real Group och den estniska kören Estonian Philharmonic Chamber Choir. I år väljer jag bort TRG eftersom jag hört gruppen tidigare. Och så är det ju inte längre den där ursprungliga TRG som uppträder. Jag går istället och lyssna på kören från Estland. På YouTube hittade jag en förtjusande liten vaggsång av Arvo Pärt som kören kommer att sjunga: Kuss-kuss kallike, övers sch, sch, min älskling.

På en tavla i vårt kommunbibliotek, där utställaren för hand sirligt skrivit olika uttryck och talesätt, stod det:

”Veckans alla dagar de kommer och de går.
Innan man vet ordet av så har det gått ett år.”

Varma vårhälsningar,
Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.