Nu har då finansieringen för att implementera en interaktiv och nätbaserad version av Bild och ord på nätet äntligen fått de bidrag som är nödvändiga för att projektet skall kunna ros i hamn. Det blir nu ett digert jobb för både för programmerare och illustratör innan allt är klappat och klart. Min ursprungliga tanke var att projektet enbart skulle gälla Bild och ord, alltså de ljudenligt stavade orden. Nu ser det emellertid ut som om också de ljudstridigt stavade orden i Bild och ord 2 skulle kunna rymmas med i projektet. Om så blir fallet, är det sammanlagt 185 bilder som skall göras om.

Påse

Ordet ”påse” som det kommer att se ut i den nätbaserade versionen av Bild och ord.

Nyligen besökte jag igen språkcaféet för asylsökande ungdomar på en ort i Sverige. Vår juristdotter Ida har tipsat mig om att inte nämna ortens namn eftersom det då kan finnas risk för att ”obehöriga” personer blir intresserade av att komma och kolla ungdomarna.

Språkcaféet ordnas en gång i veckan. De som tar hand om undervisningen av ungdomarna är ofta pensionerade lärare eller andra personer som jobbat med språk. Antalet ungdomar vid ett tillfälle kan uppgå till 90. Man bildar olika undervisningsgrupper ofta utgående för vilka språkliga förkunskaper ungdomarna har. Vid tillfället då jag besökte språkcaféet hade man bildat 5 undervisningsgrupper med egen lärare i varje grupp.

Undervisningen följer teman beroende på t.ex. årstid eller högtid. Nu hade man som tema ”Djur och natur”. På ett bord fanns framlagt uppstoppade fåglar, växter, småkryp osv. Ungdomarna gick noga igenom allt som fanns på bordet och t.o.m fotograferade en del saker. Sen fick de skriva ord under bilder på ett papper. Bilderna föreställde samma saker som fanns på bordet. Vid bordsändan fanns en julgransfot där det satt en liten björk. Och i björken en fågelholk. I en vrå i det stora allrummet hade man en ”skog”: en tall, en enrisbuske och en gran. På en vägg fanns planscher med växter och djur och under fanns olika uppslagsböcker. Eftersom det hela är ett språkcafé, håller man också kaffepaus någonstans mitt i alltihopa.

Det är sällan jag har sett så motiverade och intresserade elever/ungdomar. För mig var det en upplevelse att få vara med en stund.

Läste ett citat av Ernest Hemingway där han definierar lycka: ”Lycka det är mycket enkelt. Det är bara god hälsa och dåligt minne”. Kanske en tröst för oss som börjar vara till åren komna.

En riktigt trevlig och skön sommar,
Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.