Jag har skrivit en hel del om den interaktiva och nätbaserade versionen av Bild och ord i tidigare inlägg. Nu är då projektet äntligen färdigt! Det är bara att klicka sig in och kolla.

Jag är oerhört tacksam och imponerad av det arbete som min webbmaster Johannes har gjort för projektet. Det är han som haft huvudansvaret för programmeringen. Till sin hjälp har han haft Robin Gower. Programmeringen har utförts i Berlin. Det är också Johannes som involverat den polska illustratören Marzena Plaszczyca (Vilken tur att jag inte behöver uttala efternamnet högt!) för att göra de 110 illustrationerna. I övning 22 finns ordet ”skjuter”. Här ser illustrationen ut som en riktig ”pangare” men det är alltså en startpistol som skickar iväg löparna i en sprinttävling.

Övningarna i Bild och ord, både i pappersversionen och i den interaktiva versionen följer de principer jag använt i min undervisning sedan slutet av 70-talet för att lära barn läsa och skriva. Metodiken följer en syntetisk inlärningsmodell där man ljudar en bokstav i taget. Att det kan råda delade meningar om huruvida bokstäver ”låter” har jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Det gläder mig att nu, långt senare, få stöd för den här metodiken också från auktoritativt håll.
Den interaktiva och nätbaserade versionen av Bild och ord kan med fördel användas både i skolan och hemma.

Ett stort tack vill jag också rikta till bidragsgivarna. Utan deras ekonomiska stöd hade projektet inte kunnat förverkligas.

På ett något märkligt sätt känns det nästan litet vemodigt att projektet nu är färdigt. Jag har mer eller mindre bestämt att det här projektet nog får bli mitt sista. Jag började jobba som speciallärare 1968 och fyller snart 74 år. Vid den åldern borde man ha förstånd att pensionera sig på riktigt. Min webbplats, som inte hade kommit till utan Johannes hjälp och stöd, kommer att finnas kvar så länge jag fortsätter att betala avgiften för serverutrymmet. Jag kommer troligen att fortsätta att skriva inlägg då och då. Bidragen för projektet möjliggör att nätversionen av Bild och ord kommer att finnas på webbplatsen i fem år. Vad som sedan händer står skrivet i stjärnorna…

God fortsättning på hösten!

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.