För en tid sedan publicerades resultatet av den senaste PIRLS undersökningen, som mäter läsförmågan  hos fjärdeklassister i 50 länder. I en kommentar på www.svenska.yle fi säger man att de finska elevernas resultat inte försämrats men att andra länder passerat Finland. Från att ha legat på en andra plats har nu de finska eleverna halkat ner till en femte plats.

Flickorna presterar fortfarande bättre än pojkarna och allmänt påverkas läsresultatet av socioekonomiska faktorer. Enligt Kaisa Leino, finsk nationell koordinator, förekommer aktiviteter som befrämjar läsningen i större utsträckning i familjer med högre socioekonomisk status. Leino fortsätter:

– För att uppmuntra barn till läsning bör vuxna läsa kvällssagor och ordna regelbundna biblioteksbesök.  En människas förhållande till läsning skapas i barndomen.

– Det är inte fråga om pengar och utbildning utan snarare om barnet får en bra förebild som uppmuntrar till läsning, säger Leino.

Eftersom kommentarerna ovan väl stämmer överens med mina egna funderingar, ber jag att för femtielfte gången hänvisa till häftet Kom så läser vi! som delades ut till alla svensk- och tvåspråkiga nyblivna föräldrar i Vasa, Korsholm och Malax under åren 2005 och 2006. Trots de tolv år som gått är innehållet i häftet lika aktuellt i dag som då, särskilt i ljuset av kommentarerna ovan.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.