I höger fält på min webbplats finns pärmbilderna till de prov för kartläggning av läsförståelse och rättstavning som Anki, Nea och jag utvecklat. Länkadresserna, som man får genom att klicka på respektive pärmbild, har uppdaterats så att man kommer direkt till förlaget Lärums webbshop. Här får man då också en närmare presentation av respektive prov. Vill man ha en samlad översikt av de olika proven klickar man här.

Proven Frida och djuren och KSS diktamen 2 är normerade i februari, Ida och Filip och KSS diktamen 5 är normerade i oktober medan Fyra toner på dragspelet är normerat i november. Bra att lägga bakom örat om man vill jämföra till exempel den egna klassens resultat med de normerade.

Vid stadsbiblioteket i Vasa har man initierat ett intressant projekt, Läspulsen-Lukupulssi, vars målsättning är att ta fram nya konkreta arbetssätt för att öka läslusten i alla åldrar. Syftet är också att öka medventenheten hos vuxna om läsningens betydelse. Projektet är tvåspråkigt och riktar sig bland annat till personal inom bibliotek, småbarnsfostran och skolor. ”Kärleken till boken börjar i famnen” är den fritt översatta rubriken på en finskspråkig föreläsning som kommer att hållas inom ramen för projektet i februari 2018.

Framlidne professorn Ingvar Lundberg skrev för många år sedan i lärarhandledningen till Kom och läs!: ”Skolans viktigaste uppgift är att se till att barn lär sig läsa. Idag är den uppgiften mer angelägen än någonsin, eftersom skriftspråket får allt större betydelse i arbetslivet och samhällslivet […] Det finns knappast längre arbeten som inte ställer krav på god läsfärdighet.” Detta gäller i allra högsta grad än i dag.

Slutligen kan vi ännu påminna varandra och andra om hur viktig högläsningen i tidig ålder är för skapandet av en positiv inställning till böcker och läsning.

Allt gott för det nya året 2018,

Kjell

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.