Så har då även jag med mina rejäla 70+ hänvisats till karantänsliknande förhållanden. Hittills dock allt frid och fröjd och heller inga sjukdomssymptom. Men visst känner jag av begränsningarna som detta medför. Bland annat skall kontakten med andra människor undvikas. Det innebär till exempel att besöken av barn och barnbarn får ta paus tills allt normaliserats. Den digitala utvecklingen ger lyckligtvis möjlighet att ändå hålla kontakt med nära och kära via mobil och dator.

Ute i de djupa finländska skogarna, ja, så värst djupa behöver de kanske inte ens vara, dit har nog inga Corona-bobbor hittat än så länge. Så då känns det tryggt och bra att under karantänen kunna jobba med att röja upp vindfällen som får bli till ved. I köket i vårt hus finns förutom en vanlig el-spis också en vedspis. Den sprider en behaglig och naturlig värme. Bakugnen på spisen är fylld med tegelstenar för att magasinera värme.

Ibland får jag mail från lärare som undrar om ditt och datt och vill höra mina synpunkter. Eftersom jag är pensionär sedan många år är det inte alltid lätt att svara på konkreta frågor som berör skolan av i dag, antingen här i Finland eller i Sverige. Jag får då hänvisa till mina egna erfarenheter. I dag fick jag mail av en lärare i Sverige som i sin klass har elever med läs- och skrivsvårigheter. Läraren vill höra hur jag ställer mig till utredningar av sådana elever. Logoped som varit i kontakt med läraren säger att elever på de lägsta årskurserna är för unga att bli utredda och att man därför borde vänta med detta till mellanstadiet.

I mina öron låter detta alldeles befängt! Jag har alltid hävdat att det är viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med läs- och skrivsvårigheter. Att vänta gör att det finns risk för att problemen blir befästa eller att det kommer att ta mycket längre tid att lösa problemen.

En utredning får förstås aldrig bli ett självändamål bara för att säga att man då har gjort något. En utredning måste alltid följas upp så att någon, till exempel en speciallärare, tar ansvar för genomförandet av de åtgärder som följer på utredningen.

I dessa bistra coronatider är det kanske elever i de lägre årskurserna som är hemma. Då kan de träna elementär läsning och skrivning här såvida barnet inte hellre föredrar ett häftigt dataspel. Att träna läsning av högfrekventa ord kan eleverna göra via Läsprogram, Högfrekventa ord.

Jag önskar er alla gott mod inför allt det dystra runtomkring. Och varför inte lyssna på Lalehs ”Vårens första dag” för att inspireras av allt det positiva som har med ljus och vår att göra.

Hälsningar, Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.