Jag har läst Isak Skogstads bok Obekväma sanningar om skolan. Boken är tänkt som en debattbok. Den är informativ, intressant och provocerande.

I bokens början handlar det om hjärnans minnesprocesser – om arbetsminnet och långtidsminnet. Undviker man att överbelasta arbetsminnet maximeras inlärning.

Två begrepp som löper som en röd tråd genom hela boken är progressiv pedagogik och traditionell pedagogik.

Enligt den progressiva pedagogiken är det inte läraren som står som förmedlare av kunskap. Kunskap ska eleverna själva få upptäcka och konstruera.

I den traditionella pedagogiken intar läraren en central roll som kunskapsförmedlare. Skogstad är en varm förespråkare för den traditionella pedagogiken.

I kapitlet om lärarutbildningarna citeras en student som svarat på en undersökning som Lärarnas tidning gjort:

”Vi har haft svenskkurs, så jag ska egentligen ”kunna” lära ett barn läsa och skriva. Men vi är många som känner att vi inte har en aning hur man gör.”

Här har jag gett förslag på hur man gör då man lär barn läsa och skriva. Kolla gärna också länkarna i texten. I ett inlägg för några år sedan skrev jag om hur man måste våga stå på sig då det gäller läsinlärning också om mer lärda är av annan åsikt.

I kapitlet om inkludering hänvisar Skogstad till Finland där man, som han säger, på ett tidigt stadium lyckas fånga upp de lever som är i behov av stöd.

På min webbplats har jag visat hur jag jobbat med inriktning på tidig upptäckt och tidigt stöd. Här en sammanfattning.

Ett förslag: Skaffa boken till skolan, ordna med några diskussionstillfällen utgående från något eller några kapitel. För eller emot det som står skrivet, hur har vi det på vår skola? Eller, kanske all tid går åt till all världens papperskrig och dokumentation? Hittar du inte boken så finns den numera på Korsholms huvudbibliotek. Har du vägarna förbi så är det bara att sticka dig in och låna boken. Jag ska bara lämna tillbaka den först.

Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter är ett svenskspråkigt specialnummer från Niilo Mäki Institutet (NMI) vid Jyväskylä universitet. Framlidne professor Niilo Mäki, Nordens första professor i specialpedagogik, hade jag själv som lärare under min speciallärarutbildning.

Tidskriften ger en översikt av forskningen vid NMI och de resultat man kommit fram till. Projektet ILS 1 – InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem, har pågått under åren 2015-2018. Ett uppföljande projekt, ILS 2, pågår. Här kan man ladda ner tidskriften.

Svenskspråkigt material som publicerats vid NMI finns här.

Vänliga hälsningar, Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.