För en tid sedan läste jag en intressant artikel i Språktidningen nr 2/2018. Rubriken var ”Snabbare väg till svenskan.” I artikeln presenterades ett projekt vid Stockholm universitet vars syfte var ”att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.” Så här beskrevs ett moment i utbildningen: ”Varje vecka får eleverna omkring 50 nya ord. Varje ord presenteras med hjälp av ett kort.”

Det här momentet påminner om mitt eget material Bild och ord, ett material för de yngsta barnen i skolan. Bild och ord finns både som pappersversion och i digital form. Också här gäller det att para ihop ord med bilder. Jag har också gjort ett förslag till elementär läs- och skrivinlärning med materialet.

Projektet i Stockholm är ett synnerligen ambitiöst projekt som pågått under åren 2016-2020. Jag kontaktade språkforskaren Maria Lim Falk, projektledare. Hon kunde berätta att man nyligen publicerat en projektrapport + digert annat material.

I Expressen av den 28 september 2020 läste jag en kulturartikel av Joel Halldorf med rubriken ”Barns läsning ska inte motiveras med nytta.” Skribenten har läst en rapport där det framkommer att svenska föräldrar, särskilt män, läser allt mindre för sina barn. Halldorf menar att detta inte enbart är att beröva barnet något, utan också att som vuxen gå miste om så mycket.

Här får jag väl då igen hänvisa till min egen lilla skrift ”Kom så läser vi!”.

Eftersom jag inte längre jobbar aktivt och därmed heller inte kan komma med egna färska erfarenheter från skola och undervisning, är det tacksamt att som ovan kunna hänvisa till andra som på olika sätt bidrar med aktuella saker inom fostran och undervisning. För min egen del får jag nöja mig med att då och då hänvisa till eget ”gammalt” material.

Trevlig fortsättning på hösten,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.