För att få flyt i läsningen och inte bara staka sig fram ord för ord finns olika metoder. En av dessa metoder är upprepad läsning. Metoden går ut på att barnet läser samma text, kortare eller längre, om och om igen.

Efter flera upprepade läsningar av samma text märker barnet att läsningen börjar flyta. Det här stärker barnets självförtroende. Många ord i texten kommer troligen också att befästas som ordbilder vilket får positiv effekt på den fortsatta läsningen av ny och obekant text.

Metoden med upprepad läsning prövade jag med några elever, företrädesvis pojkar, genom att de själva fick välja ett stycke eller sida i sin ordinarie läsebok. Texten skulle de träna på hemma. Nästa gång vi träffades skulle de sedan få läsa upp texten för mig. Ibland blev samma text uppläst vid flera tillfällen. För mig var det intressant och givande att se hur träningen inverkade positivt på elevernas förstärkta självförtroende och självkänsla.

Vid Niilo Mäki Institutet i Jyväskylä forskar man mycket kring bland annat läsning och skrivning. Utgående från forskningsresultaten kommer man med förslag till metoder och material som stöd för lärarna i deras undervisning. Också här kommer man med förslag för hur man kan träna läsflyt hos eleverna.

Jag sjunger med i en kyrkokör. Det är roligt att sjunga i kör och få komma ut och träffa andra människor. Problemet med körer av det här slaget är att det ofta saknas tillräckligt med karlfolk. I vår kör är vi två tenorer och tre basar medan damstämmorna är betydligt bättre besatta.

Vid ett övningstillfälle kom två av damerna fram till mig för att säga att de tyckte att vi två i tenoren sjöng så fint fastän vi var så få. Det värmde en gammal mans hjärta att spontat och uppriktigt få uppskattning för sjungandet.

Vad jag egentligen vill säga med exemplet ovan är att vi alla kunde bli bättre på att visa varandra uppskattning. Ett vänligt ord, ett tack eller liknande till den man vet att har gjort sitt bästa.

Hälsningar,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.