I början av året hade jag förmånen att få delta i slutseminarierna kring projektet ILS. Projektet har administrerats av Niilo Mäki institutet vid Jyväskylä universitet (NMI). Jag är imponerad över projektets omfattning och resultat. Att jobba över språkgränserna, svenska-finska, är också lovvärt och tycks inte ha utgjort något problem.

ILS har bland annat utvecklat individuellt material för att kartlägga och följa upp läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska elever i åk 1, 2, 3 och 5. Inom projektet har man också utvecklat ett test i Snabb Seriell Benämning (SSB). Benämningssvårigheter kan ses som en del av större svårigheter i barnets utveckling.

Förutom språkliga färdigheter i olika varianter har man också inom ILS publicerat ett träningsprogram för 8-11 åringar med uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter (Kummi 8). En ny handbok som har den preliminära titeln ”Självreglering och exekutiva färdigheter i skolan” kommer också att publiceras. Handledningen ger konkreta tips på hur vuxna kan stöda och följa upp barns exekutiva färdigheter i skolan.

Fortbildning (LUKILOKI) om läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn ordnas i Tammerfors 9.10.2019.

Du kan läsa mera om de olika materialen i anslutning till ILS projektet här och om fortbildningen här. Allt material har ännu inte publicerats.

Niilo Mäki, som gett institutet i Jyväskylä dess namn, var Nordens första professor i specialpedagogik. Jag hade personligen förmånen att få ha professor Niilo Mäki som lärare under min speciallärarutbildning. En kort tid efter att speciallärarutbildningen var klar avled Niilo Mäki. Året var 1968.

Barnbarnet Maja, snart 5 år, har varit och hälsat på. Maja hade med sig spelet Djuren i skogen lär mig ABC – kortspel. Här får barnen lära sig känna igen bokstäver (versaler), djurfigurer och träna på att upptäcka detaljer. Både morfar, mormor och kusinen Klara Maria fick vara med och spela.

Förlaget Rabén & Sjögren, som ger ut kortspelet, har också en intressant sida där man hittar tidningen Läslust (Läslust uppe på webbplatsen > Tidningen Läslust). I det senaste numret skriver professor Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet en artikel med rubriken De läser mer än du tror! Hon beskriver en studie som gjorts vid universitetet som visar att ”strukturerad intensivträning i tidig ålder är den mest effektiva metoden när man ska träna ordavkodning.” Eleverna fick träna 40 minuter om dagen med specialpedagog i 12 veckor. Kommentar: Då gäller det att det finns resurser till förfogande! Ulrika Wolff var en av föreläsarna vid ILS slutseminariet i Vasa i februari.

Jag är fortfarande glad över att materialet på min webbplats kan vara till nytta för er som jobbar ute i skolorna. Också om mycket av materialet har tillkommit för flera år sedan hävdar jag att det fortfarande är gångbart eftersom det får anses behandla grundläggande färdigheter i läsning och skrivning som en förutsättning också då det gäller nya arbetsformer förknippade med digitaliseringar. Materialet är utprövat tillsammans med barnen i skolorna. Det mera dagsfärska materialet får jag ”låna” och hänvisa till via vänliga, verksamma människor som t.ex. de som jobbat med ILS – projektet.

Med önskan om en trevlig och inspirerande fortsättning på våren,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.