I en artikel för den finlandssvenska radion presenterar Louise Bergman en studie som gjorts av ett forskarteam i Ohio, USA. Forskarteamet har kommit fram till att ett barn vars föräldrar dagligen läst ungefär 5 böcker, har hört drygt 1,4 miljoner ord då barnet är fem år. Ett stort ordförråd påverkar läsinlärningen positivt. Läsinlärningen kommer också att gå snabbare och enklare för de här barnen. I häftet ”Kom så läser vi!” har också jag talat varmt för all språkstimulans men speciellt högläsning.

Svenskfinland får två nya läsambassadörer i ett nytt treårigt projekt (Vbl 7.5.2019). Läsambassadörerna kommer i första hand att inrikta sig på läsfrämjande verksamhet för två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta. Önskar läsambassadörerna lycka till i sina viktiga jobb med att lyfta fram, uppmuntra och utveckla läsningen hos barn.

För en tid sedan hade jag storstädning bland mina gamla papper. Bland pappren låg ett litet ”brev” med fina, handtecknade blommor. Brevet var skrivet av en flicka i åk 1:

Hej Kjäll Du är en bra jelp lärare Det blir i bland lite svort fö mig Sen fatar jag no

Bland pappren låg också dikten The Teacher:

The teacher stood at the Pearly Gate. Her face was worn and old. She stood before the Man of Fate for admission for the fold.

What have you done”, St Peter said, ”to gain admission here?” ”I´ve been a teacher , Sir”, she said ”for many and many year”.

The Pearly Gates swung open wide, St Peter touched the bell. ”Come in”, he said, ”and choose your harp, you´ve had your share of Hell.”

Med önskan om en varm, skön och avkopplande semester när den dagen randas,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.