Under hösten har man i i våra nejder satt fokus på läsning. Det har förekommit föreläsningar, tidningsartiklar, insändare, enkäter riktade till föräldrar osv. En föreläsare som besökte Vasa nyligen var Bosse Larsson från Norrköping. Han gav sin syn på hur man som lärare kan motivera sina elever:

– Man måste vara tydlig i sin feedback och säga ”du kan inte än”. Det viktigaste lärarna kan göra för att motivera sina elever är att ge dem en realistisk bild av lärandet: att man lär sig genom misstag och ansträngning. Det ska vara drivkraften i lärandet, säger Larsson.

– Läsning är en enorm källa till kunskap. Man måste utmana elevers tankesätt och få dem att tänka på sig själva som läsare. Då tar de sig an läsning på ett helt annat sätt än om de tänker att det inte är en del av deras identitet.

Vasabladet har intervjuat några författare om läsning:

– Man måste utgå från barnets egna intressen, inte sina egna, och stöda läsning oberoende av form. Det viktiga är att man läser, inte vad man läser.

Den 13 november 2019 arrangeras ett diskussionstillfälle på Academill i Vasa där fokus ligger på läsning.

I tidigare inlägg har jag framfört egna funderingar om läsning:

Om pojkars läsning, Högläsning I, Högläsning II

Så till en debattbok som gavs ut den 15 oktober i år. Titeln är: Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan

De obekväma sanningarna handlar bland annat om:

  • förmågor och faktakunskap
  • skolans digitalisering
  • den finska skolan
  • disciplin
  • inkludering
  • lärarnas kompetens

Jag har ännu inte läst boken men kommer att göra det då den finns på vårt bibliotek. Troligen en provocerande bok men bra som underlag för diskussioner.

Snart november. Grått, trist, vått, kallt, naturen i dvala. Några glädjeämnen? Visst! Barn, barnbarn, frysen full av blåbär , lingon, hallon, äppelmos, safter. Gamle farbror Bengt, snart 90 år och änkling, på eftermiddagskaffe. På lördag Alla helgons dag med kören i högmässan. Och mycket mera…

Allt gott, Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.