Så är då äntligen den efterlängtade våren här. Allt det som legat gömt under snön vaknar till liv och börjar spira och flyttfåglarna ses återvända. Svartvita flugsnapparen kommer ända från Egypten och bygger årligen sitt bo i holken bakom vårt hus. Det här sker i början av maj. Jag blir glad och varm inombords över att igen få träffa flugsnapparen.

Som en ohygglig kontrast till det positiva om våren är allt det hemska som nu utspelar sig i Ukraina. Ingen kan undgå att se att det är främst mödrar, barn och äldre som är mest utsatta. Som en följd av och kriget ökar nu också flyktingströmmarna både till grannländerna och till Norden. Många barn kommer då också att få börja gå i skola, men nu i en helt ny omgivning och med nya utmaningar.

För ett antal år sedan besökte jag goda vänner i Söderhamn. Där hade man ordnat språkcafé för asylsökande barn och ungdomar. Det var ofta pensionerade lärare av olika kategorier som ställde upp frivilligt för att hjälpa barnen och ungdomarna. Det fanns också möjlighet för vuxna asylsökande personer att delta. I ett tidigare inlägg har jag listat teman som man tog upp på språkcaféet.

På språkcaféet använde man också mitt material Bild och ord – pappersversionen. Materialet ger goda möjligheter att kombinera bild och ord för en bättre ordförståelse. Vill man gå ett steg längre och inleda läsinlärning med materialet som hjälp så finns här också Bild och ord – elementär läsinlärning och Bild och ord på nätet.

Anna Kaya har i ett blogginlägg från 2018, Läs- och skrivinlärning för nyanlända – ett konkret exempel, visat hur hon jobbat med nyanlända elever.

Den här veckan pågår en läsvecka i de finländska skolorna. Man vill på det här sättet uppmärksamma vikten av en god läsning både som en förutsättning för ett gott samhällsengagemang men också som en källa till upplevelser reellt eller fiktivt.

För många år sedan genomförde vi på Gerby skola ett läsprojekt som bland annat ville visa att läskunnigheten på ett märkbart sätt kunde öka genom ett dylikt projekt. Grundtanken och upplägget i projektet tror jag fortfarande skulle kunna ge goda resultat också om detaljer i projektet inte längre är up to date.

Vänliga hälsningar,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.