I en artikel i Expressen berättar läraren och föräldern Anna Jacquet om sin son som har dyslexi. I Sverige fick sonen en dator som hjälpmedel mot dyslexin. När sonen var 11 år flyttade familjen till Frankrike. Här byttes datorn mot papper och penna. Handskrivandet utvecklade sonens språk- och läsförmåga och självkänslan stärktes.

I finländska skolor var det obligatoriskt att öva handskrift fram till år 2016. Hittills hade man lärt barnen handskrift med början i allmänhet i åk 2. Förutom obligatoriska övningar fick barnen också träna sin handskrift i extra övningar. Skrivstilsövningar på min webbplats är exempel på sådana övningar. Utbildningsstyrelsen i Finland har kommit med anvisningar i form av modellbokstäver som visar hur de enskilda bokstäverna skall formas. Här en artikel som diskuterar vidare om handskrift.

Finlandiapristagaren i litteratur, Iida Rauma, har i sitt tacktal visat oro över den allt svagare läskunnigheten bland ungdomar. ”Skillnaderna i läsfärdighet leder till ojämlikhet bland människor. En läskunnig människa är kritisk och svår att manipulera. En icke läskunnig människa är försvarslös och utsatt för bedrägerier. Läsfärdighet är en av de mest grundläggande färdigheter som vi vuxna kan ge barnen.”

Man har ofta sagt att de i synnerhet är pojkarna som inte längre är intresserade av läsning. Då pekar man gärna på att de är allt detta med IT som pojkarna hellre sysslar med. Men visst, dagens samhälle är till stor del uppbyggt kring det digitala. Utan kunskap om det digitala och hur det fungerar finns det risk för att man inte till fullo kan ta del av dagens samhälle. Men det digitala och läsfärdigheten kan gå hand i hand. Jag har många gånger hävdat att ansvaret för att väcka läslusten hos barn är att i ett tidigt skede uppmuntra läsningen genom aktiv språkstimulans. I häftet ”Kom så läser vi” har jag konkretiserat detta.

Nu finns en uppdaterad boklista till ”Koms så läser vi” med många intressanta titlar. Eller vad sägs om ”Tre små vargar och den stora stygga grisen” eller ”Världens sämsta barnvakt”.

Om pojkars läsning har jag skrivit i ett tidigare inlägg.

God fortsättning på det nya året!

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.